Bảng giá chung cư goldmark city


Bạn đang xem: Bảng giá chung cư goldmark city

*
_TNEVE_BCT__" style="" mt-t="0" ml-t="-129" data-css="tve-u-1763763242c" srcset="https://chungcuad1.com/bang-gia-chung-cu-goldmark-city/imager_1_403_700.jpg 1366w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/gmc-mat-bang-tong-the-300x219.png 300w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/gmc-mat-bang-tong-the-1024x748.png 1024w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/gmc-mat-bang-tong-the-768x561.png 768w" sizes="(max-width: 1045px) 100vw, 1045px" />
*
*
_TNEVE_BCT__" srcset="https://chungcuad1.com/bang-gia-chung-cu-goldmark-city/imager_3_403_700.jpg 1701w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/can-ho-so-1-du-an-goldmark-city-300x200.jpg 300w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/can-ho-so-1-du-an-goldmark-city-1024x683.jpg 1024w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/can-ho-so-1-du-an-goldmark-city-768x512.jpg 768w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/can-ho-so-1-du-an-goldmark-city-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1057px) 100vw, 1057px" />

Xem thêm: Chung Cư Eco Lake View 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hoàng Mai (Hà Nội)

*
_TNEVE_BCT__" srcset="https://chungcuad1.com/bang-gia-chung-cu-goldmark-city/imager_4_403_700.jpg 1600w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/can-02-goldmark-city-300x200.jpg 300w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/can-02-goldmark-city-1024x683.jpg 1024w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/can-02-goldmark-city-768x512.jpg 768w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/can-02-goldmark-city-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1057px) 100vw, 1057px" />
*
_TNEVE_BCT__" srcset="https://chungcuad1.com/bang-gia-chung-cu-goldmark-city/imager_5_403_700.jpg 1200w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/can03-goldmarkcity-300x190.jpg 300w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/can03-goldmarkcity-1024x649.jpg 1024w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2020/12/can03-goldmarkcity-768x487.jpg 768w" sizes="(max-width: 1057px) 100vw, 1057px" />