Cách tính điểm toefl itp

Please watch: “Tính cấp tốc siêu tốc bình phương hai số chấm dứt bởi số 5” https://www.youtube.com/watch?v=6k2wSpiqtZ8~~~~~~~~~

*

Cách tính Điểm Toefl itp từ bỏ động

XEM video DƯỚI ĐÂY

Link tính điểm toefl itp: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WxqFNZ0uebSztjeXlZ4pVS2R952fysmSDypDeD8xzo/editgid=407808134

Khóa học tập TOEFL ITP online thứ nhất ở Việt NamPlaylist learning TOEFL ITP with NGUYEN DUC MUI:⬛️ TOEFL ITP STRUCTURE và WRITTEN EXPRESSION