ĐAI KẸP GIỮ ÁO SƠ MI

✔ SỬ DỤNG DỄ DÀNG, đeo sản phẩm chỉ không còn vài chục giây.✔ GIỮ ÁO SƠ ngươi THẲNG SUỐT NGÀY, mang đến sự sáng sủa và dễ chịu và thoải mái cho bạn.✔ Dây hoàn toàn có thể TÙY CHỈNH theo vòng đùi và khoảng cách dây với áo sơ mi.✔ thành phầm không gây cảm hứng vướng víu, cạnh tranh chịu.✔ thành phầm KHÔNG GÂY HƯ HẠI, THỦNG LỖ áo sơ mi.✔ Sản phẩm có thể sử dụng cho CẢ nam LẪN NỮ.
70.000₫","sku":"SH20","variation_description":"","variation_id":4704,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_mau":"Kem","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":70000,"image":"title":"daigiuao (3)","caption":"","url":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-3.jpg","alt":"","src":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-3-600x840.jpg","srcset":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-3-600x840.jpg 600w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-3-214x300.jpg 214w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-3-768x1075.jpg 768w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-3-731x1024.jpg 731w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-3.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-3.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1400,"gallery_thumbnail_src":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-3-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":840,"image_id":4711,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"70.000₫","sku":"SH20","variation_description":"","variation_id":4705,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau":"u0110ai Lu00ednh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":75000,"display_regular_price":75000,"image":"title":"4808620840_601169843","caption":"","url":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/4808620840_601169843.jpg","alt":"","src":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/4808620840_601169843-600x600.jpg","srcset":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/4808620840_601169843-600x600.jpg 600w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/4808620840_601169843-150x150.jpg 150w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/4808620840_601169843-300x300.jpg 300w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/4808620840_601169843-768x768.jpg 768w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/4808620840_601169843-100x100.jpg 100w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/4808620840_601169843.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/4808620840_601169843.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/4808620840_601169843-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/4808620840_601169843-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4709,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"75.000₫","sku":"SH20","variation_description":"","variation_id":4706,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau":"3 Mu00e0u","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":75000,"display_regular_price":75000,"image":"title":"daigiuao (18)","caption":"","url":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-18.jpg","alt":"","src":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-18-600x600.jpg","srcset":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-18-600x600.jpg 600w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-18-150x150.jpg 150w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-18-300x300.jpg 300w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-18-768x768.jpg 768w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-18-100x100.jpg 100w, https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-18.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-18.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-18-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://chungcuad1.com/wp-content/uploads/2021/03/daigiuao-18-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4710,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"75.000₫","sku":"SH20","variation_description":"","variation_id":4707,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Màu
Chọn một tùy chọnĐenKemĐai Lính3 MàuXóa