Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà ở

reviews Lĩnh vực vận động tuyển chọn dụng Văn bản pháp chính sách Biểu mẫu mã nội dung bài viết
77_1633080479_7036156d49fdd357.docx

Mẫu hợp đồng để cọc giao thương nhà, đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

V/v chuyển nhượng quyền thực hiện thửa khu đất số …..

Bạn đang xem: Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà ở

Hôm nay, ngày ……… mon ……… năm …….., trên ………………….………

Chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT CỌC(BÊN A):

Ông (Bà): ………………………………… Năm sinh:………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp cho …………….. Vị trí cấp………………

Hộ khẩu:…………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC(BÊN B):

Ông (Bà): ………………………………………Năm sinh:…………...……………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Chỗ cấp……………

Hộ khẩu:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………

(nếu quyền sử dụng đất là tài sản chung thì ghi đầy đủ thông tin của không ít người đồng sở hữu)

Hai bên đồng ý thực hiện đặt cọc tiền để ủy quyền quyền sử dụng thửa đất số ………… với câu chữ thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên B đồng ý nhận số tiền do mặt A để cọc là ………………… đồng (Bằng chữ : …………………………………) với mục tiêu chuyển nhượng toàn bộ quyền thực hiện thửa đất, với những tài sản hiện có trên khu đất thuộc quyền thực hiện và quyền tải của bên B như sau:

· Số…………, tờ bản đồ số ………………..

· Địa chỉ thửa đất: ……………………………

· Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất số: …………………………..

ĐIỀU 2: NỘI DUNG ĐẶT CỌC

1. Mục tiêu đặt cọc: vấn đề đặt cọc với nhận đặt cọc giữa phía 2 bên nêu tại hòa hợp đồng này nhằm mục tiêu mục đích để ủy quyền quyền sử dụng thửa đất số ……..

2. Thời hạn đặt cọc là: trong 10 ngày tính từ lúc ngày nhận được tiền để cọc của mặt A, mặt B có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục, sách vở và giấy tờ hợp pháp để hai bên triển khai ký phối hợp đồng ủy quyền quyền áp dụng thửa khu đất nêu trong hòa hợp đồng đặt cọc này tại tổ chức công chứng.

3. Giá đưa nhượng:

Giá ủy quyền thửa đất nêu trên được nhị bên thỏa thuận là: ..............(Bằng chữ: ....................................................đồng chẵn).

Giá ủy quyền này thắt chặt và cố định trong đầy đủ trường hợp, ko tăng, không sút khi giá thị trường biến động.

Xem thêm: Thủ Tục Công Chứng Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Đâu, Please Wait

4. Tiến độ triển khai và hiệ tượng thanh toán:

· Ngày … tháng … năm ….: Đặt cọc số tiền …….. (Bằng chữ: …………) ngay sau khi hai mặt ký phối kết hợp đồng đặt cọc này.

· Ngày … tháng … năm ….:Thanh toán số tiền …….. (Bằng chữ: …………) vào …. Ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng công chứng chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện thửa khu đất nêu trên.

· bề ngoài chuyển tiền đặt cọc và thanh toán tiền chuyển nhượng: triển khai chuyển khoản theo số thông tin tài khoản hợp pháp của bên nhận để cọc.

5. Thuế, phí, lệ phí:

· Thuế, phí vị ….

· bên nhận cọc, Bên ủy quyền quyền thực hiện đất cần nộp thuế thu nhập cá nhân theo lao lý của pháp luật.

6. Xử trí tiền để cọc:

· ngôi trường hợp bên A không nhận chuyển quyền áp dụng đất thì mặt A mất số tiền để cọc cho bên B.

· ngôi trường hợp mặt B không cung cấp đủ sách vở hợp pháp, hoặc vì bất kỳ lí vì nào đó dẫn đến không ủy quyền quyền sử dụng thửa đất nêu trên cho mặt A thì mặt B phải hoàn trả cho mặt A số tiền đặt cọc đã nhận được và đề xuất chịu phát số tiền vội vàng 5 lần số chi phí cọc đang nhận.