Mẫu biên bản bàn giao nhà

Mẫu biên bạn dạng bàn giao nhà cho thuê mới nhất

Biên bạn dạng bàn giao nhà cho thuê là chứng từ đại diện cho bên chuyển giao và mặt nhận chuyển giao về việc chuyển đổi sở hữu nhà đến thuê sau khi hai bên đã thỏa thuận. Sau đó là mẫu biên bạn dạng bàn giao nhà thuê mướn để bạn đọc thảm khảo.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản bàn giao nhà


Mẫu biên phiên bản bàn giao quỹ chi phí mặt

Mẫu biên phiên bản bàn giao tài liệu

Mẫu biên phiên bản bàn giao tài sản, công cụ


Nội dung của mẫu mã biên bạn dạng bàn giao nhà mang lại thuê

Cộng Hoà xóm Hội nhà Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - tự do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ đến THUÊ

SỐ:

Ngày……tháng……năm 20….

- địa thế căn cứ Hợp đồng số…….. Ngày....../ ......./ 201... Về việc dịch vụ cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và công ty ……………

Hôm nay, tháng ngày năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:


BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………….

- Đại diện: …………………………………………………………………….

- Chức vụ: …………………………………………………………………….

- Mã số thuế: ………………………………………………………………….

- thông tin tài khoản số: …………………………………………………………………

- tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

- Ông (bà):……………………………………………………………………. .

- Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại……………………

- Mã số thuế:……………………………………………………………………

- Điện thoại:…………………………………………………………………….

- Tài khoản: …………………………………………………………………….

Xem thêm: Lãi Suất Vay Mua Nhà Bidv - Tăng Cơ Hội Vay Vốn Ưu Đãi Cho Khách Hàng Cá Nhân

- tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai bên với mọi người trong nhà lập Biên bạn dạng bàn giao tòa nhà số: ...... Tại……với ngôn từ sau:

- diện tích s căn nhà:................................

- tổng cộng phòng:....................................

- khu vực phụ:...............................................

- Thiết bị:..................................................


+ …………………………………………………………………………………………

+ …………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao rất đầy đủ cho mặt thuê những trang thiết bị vẫn liệt kê sinh hoạt trên.

Bên thuê đã nhận được bàn giao đầy đủ từ mặt cho thuê.

Hai bên thống nhất các nội dung bên trên và cam kết vào biên bản.

Biên phiên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao xong xuôi vào thời gian …. H thuộc ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng góp dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản bàn giao nhà mang lại thuê


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
2 36.956
Chia sẻ bài bác viết
cài về
Bạn hoàn toàn có thể tải về tập tin ưa thích hợp cho mình tại các liên kết dưới đây.
mới nhất trong tuần
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiChứng nhận
*