Mẫu đơn mua bán nhà đất

Hợp đồng giao thương mua bán đất giấy tay là sách vở bắt buộc phải bao gồm trong hồ sơ làm giấy tờ thủ tục chuyển nhượng bên đất. Cùng tìm hiểu về mẫu hợp đồng giao thương mua bán đất viết tay sau đây.

Bạn đang xem: Mẫu đơn mua bán nhà đất

*
*
Để tất cả đáp án nhanh nhất có thể trong lĩnh vực quy định nêu bên trên – điện thoại tư vấn tổng đài bốn vấn quy định (24/7): 1900 6198Mọi vướng mắc trong lĩnh vực lao lý đất đai đều hoàn toàn có thể được cung cấp bởi đội ngũ qui định sư và chuyên viên pháp lý hóa học lượng. Để tìm hiểu chi tiết, phấn kích truy cập: Dịch vụ pháp luật về khu đất đai của công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Everest

Mẫu phù hợp đồng giao thương mua bán đất viết tay new nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc——————

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ……………./HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)Hôm nay, ngày ……. Mon ……. Năm ….., Tại: ……………………………………Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Hai bên gật đầu đồng ý thực hiện tại việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất với tài sản gắn sát với khu đất theo những thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

1.1. Quyền thực hiện đấtQuyền sử dụng đất của mặt A so với thửa đất theo cụ thể như sau:– Thửa đất số: ……………………………………………………………………………– Tờ phiên bản đồ số: …………………………………………………………………………– Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………………– diện tích: …………………………m2 (Bằng chữ:……………………………….)– bề ngoài sử dụng: …………………………………………………………………+ thực hiện riêng: ………………………………………………………………….m2+ thực hiện chung: ………………………………………………………………..m2– mục đích sử dụng: …………………………………………………………………– Thời hạn sử dụng: …………………………………………………………………– xuất phát sử dụng: ………………………………………………………………Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): …………………………………2.2. Tài sản gắn sát với khu đất là: ………………………………………………………Giấy tờ về quyền sở hữu gia tài có: …………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất nêu tại Điều 1 của đúng theo đồng này là: …………………đồng.(Bằng chữ: ………………………………………….đồng Việt Nam).2.2. Phương thức thanh toán: ………………………………………………………2.3. Việc thanh toán giao dịch số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do phía hai bên tự thực hiện và phụ trách trước pháp luật.

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG cho QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền thực hiện đất và tài sản gắn sát với khu đất tại cơ quan tất cả thẩm quyền theo hiện tượng của lao lý do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.3.2. Lệ phí tương quan đến việc chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất và tài sản nối sát với đất theo thích hợp đồng này do mặt A chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

4.1. Bên A có nhiệm vụ giao thửa đất với tài sản nối sát với khu đất nêu tại Điều 1 của hòa hợp đồng này thuộc với sách vở về quyền sử dụng đất, sách vở về quyền cài tài sản nối liền với đất cho mặt B vào thời khắc ……………………………………..4.2. Bên B bao gồm nghĩa vụ tiến hành đăng cam kết quyền thực hiện đất, đăng ký quyền tải tài sản nối liền với đất tại cơ quan bao gồm thẩm quyền theo khí cụ của pháp luật.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn sát với khu đất theo đúng theo đồng này do bên ………………… chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Nghĩa vụ của bên A:a) chuyển nhượng bàn giao đất, tài sản gắn sát với đất cho bên B đầy đủ diện tích, đúng hạng đất, một số loại đất, vị trí, số hiệu, triệu chứng đất và tài sản gắn sát với đất như đang thoả thuận;b) Giao sách vở có tương quan đến quyền áp dụng đất, quyền thiết lập tài sản gắn liền với đất cho bên B.6.2. Quyền của mặt A:Bên A bao gồm quyền được trao tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản nối sát với đất; trường hợp bên B chậm trả tiền thì mặt A tất cả quyền:a) Gia hạn để bên B ngừng nghĩa vụ; giả dụ quá thời hạn này mà nhiệm vụ vẫn không được xong thì theo yêu mong của mặt A, bên B vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và đền bù thiệt hại;b) bên B cần trả lãi đối với số tiền chậm rì rì trả theo lãi suất vay cơ bạn dạng do bank Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời khắc thanh toán.

Xem thêm: Bán Chung Cư Lạc Hồng Westlake Quận Tây Hồ, Chung Cư Lạc Hồng Westlake

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Nhiệm vụ của bên B:a) Trả đủ tiền, đúng thời hạn với đúng phương thức đã văn bản cho bên A;b) Đăng ký kết quyền áp dụng đất, quyền cài đặt tài sản gắn sát với đất theo cơ chế của điều khoản về đất đai;c) bảo vệ quyền của bạn thứ ba so với đất gửi nhượng;d) tiến hành các nhiệm vụ khác theo chính sách của pháp luật về khu đất đai.7.2. Quyền của mặt B:a) yêu cầu bên A giao mang lại mình sách vở có tương quan đến quyền sử dụng đất;b) yêu cầu bên A giao khu đất đủ diện tích, đúng hạng đất, nhiều loại đất, vị trí, số hiệu, triệu chứng đất với tài sản gắn sát với đất như đã thoả thuận;c) Được cấp giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng;d) Được áp dụng đất, tài sản gắn sát với đất theo như đúng mục đích, đúng thời hạn.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quy trình thực hiện thích hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết và xử lý trên vẻ ngoài tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không xử lý được thì một trong các hai bên bao gồm quyền khởi kiện để yêu ước toà án tất cả thẩm quyền xử lý theo điều khoản của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước lao lý về hầu hết lời cam kết sau đây:9.1. Mặt A cam đoan:a) Những tin tức về nhân thân, về thửa đất với tài sản nối sát với đất đã ghi trong vừa lòng đồng này là đúng sự thật;b) Thửa khu đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất theo điều khoản của pháp luật;c) Tại thời gian giao kết hợp đồng này:– Thửa đất với tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;– Quyền thực hiện đất và những tài sản gắn sát với đất không biến thành kê biên để bảo vệ thi hành án;d) việc giao phối kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không biến thành lừa dối, ko bị ép buộc;e) triển khai đúng và không thiếu thốn các thoả thuận sẽ ghi trong phù hợp đồng này.9.2. Bên B cam đoan:a) Những thông tin về nhân thân vẫn ghi trong phù hợp đồng này là đúng sự thật;b) Đã cẩn thận kỹ, thấu hiểu về thửa đất cùng tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của vừa lòng đồng này cùng các sách vở và giấy tờ về quyền thực hiện đất, quyền sở hữu tài sản nối liền với đất;c) vấn đề giao phối kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;d) thực hiện đúng và rất đầy đủ các thoả thuận đang ghi trong đúng theo đồng này.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Nhì bên hiểu rõ quyền, nhiệm vụ và ích lợi hợp pháp của bản thân mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.10.2. Hai bên đã tự hiểu lại hợp đồng này, đã hiểu và gật đầu đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong phù hợp đồng.10.3. đúng theo đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… mon ……. Năm …… cho ngày …… tháng ….. Năm ……Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN A(Ký, điểm chỉ cùng ghi rõ bọn họ tên)BÊN B(Ký, điểm chỉ với ghi rõ bọn họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …….. Tháng ………. Năm ……….. , tại: ………………………………Tôi , Công chứng viên phòng Công triệu chứng số …………. Thức giấc (thành phố)…………

CÔNG CHỨNG:– vừa lòng đồng ủy quyền quyền áp dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao ước giữa mặt A là ………………………………… và bên B là ………………………………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao phối kết hợp đồng;– Tại thời khắc công chứng, những bên đang giao phối kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự cân xứng theo pháp luật của pháp luật;– câu chữ thoả thuận của các bên phía trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, ko trái đạo đức nghề nghiệp xã hội;– …………………………………………………………– đúng theo đồng này được làm thành ………. Bạn dạng chính (mỗi bản chính có ……. Tờ, ……..trang), giao cho:+ mặt A …… bản chính;+ bên B ……. Bản chính;Lưu tại chống Công chứng một phiên bản chính.Số ………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.