Nội dung

GIỚI THIỆULúc tính mạng cô ngàn cân treo sợi tóc, bạn trai lại bỏ theo người khác. Sáu năm thanh xuân đều cho chó ăn.Vạn bất đắc dĩ, cô phải cầu xin người đàn ông cao ngạo lạnh lùng, quyền quý vô song kia: “Xin anh hiến tủy cho tôi.”Mắt sáng của anh khép hờ: “Tôi không làm từ thiện, trừ khi cô lấy thân báo đáp.”Cô chửi ầm lên: “Bệnh thần kinh”Người đàn ông nhìn bóng dáng giận dữ rời đi của cô, cười một cái, anh chẳng những muốn hiến tủy cho cô, mà còn muốn đem bản thân đóng gói tặng cho cô!Mọi Thắc mắc liên hệ về page : https://www.facebook.com/SaBaPhieuBat/Đăng ký kênh channel để đón xem chap mới nhé !https://m.youtube.com/channel/UCNEB9SGC_HRHOEEqsDq3SJQ

Đang xem: Tại sao boss muốn cưới tôi truyện tranh

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Brexit Là Gì? Tại Sao Anh Rời Khỏi Eu Người Anh Sửa Sai Hậu Brexit

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Tại Sao Ly Nước Lạnh Có Đọng Nước Bên Ngoài, Yahoo Hỏi & Đáp Đã Ngừng Hoạt Động

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *