Tại sao cách mạng tân hợi không triệt để

Câu hỏi: Tại sao phương pháp mạng Tân Hợi không triệt để

Lời giải

Cách mạng Tân Hợi ko triệt để thể hiện qua các điểm sau:

- ko giải quyết được vấn đề ruộng đất đến nông dân.

Bạn đang xem: Tại sao cách mạng tân hợi không triệt để

- ko thủ tiêu tận gốc giai cấp phong kiến, nhưng chỉ thỏa hiệp

- Chưa đánh đuổi được thực dân xâm lược cũng như không dám đấu tranh giành lại quyền lợi của dân tộc

- Cuộccách mạng còn non yếu về mặt đường lối với tổ chức.

Kiến thức mở rộng

*Cách mạng Tân Hợi 1911:


là một vào những cuộc bí quyết mạng dân chủ tư sản ko triệt để tại Trung Quốc. Cuộc bí quyết mạng này đã giúp loại bỏ chế độ phong kiến cổ hủ thành lập đề nghị chế độ dân chủ theo chế độ cùng hệ tư tưởng mới. Phương pháp mạng Tân Hợi 1911 có đến sức ảnh hưởng to lớn với cách mạng dân tộc dân chủ tại Việt phái nam sau này

*

*Nguyên nhân cuộc bí quyết mạng Tân Hợi


- giải pháp mạng Tân Hợi vị sự mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân với chế độ phong kiến và đế quốc.

- Bởi đơn vị Mãn Thanh hèn nhát cản trở sự phân phát triển của đất nước, đã trao quyền khai thác đường sắt mang đến bọn đế quốc, làm cung cấp rẻ lợi ích của dân tộc.

* Ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi

- biện pháp mạng Tân Hợi 1911 là cuộc giải pháp mạng dân chủ tư sảnđầu tiên gồm đường lối cùng giai cấp lãnh đạo cụ thể.

Xem thêm: Dãy Núi Cao Nhất Nước Ta Là, Danh Sách Các Đỉnh Núi Cao Nhất Việt Nam

- giải pháp mạng đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, lật đổ triều đại Mãn Thanh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản vạc triển. Hình như cách mạng cũng với đến quyền tự vì bình đẳng mang lại nhân dân Trung Quốc. Đối với những nước trên thế giới thì giải pháp mạng Tân Hợi 1911 thắng lợi đã cổ vũ tinh thần đấu tranh đòi quyền dân chủ mang lại nhân dân thế giới.

* Kết quả của cách mạng Tân Hợi

- Kết quả chế độ phong kiến triều đình Mãn Thanh ở Trung Quốc thời kỳ này bị lật đổ.

- Nước trung hoa Dân Quốc ra đời, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.

- Công nhận quyền tự vì chưng dân chủ cùng bình đẳng của mọi công dân. Tuy vậy về cơ bản cuộc cách mạng này lại không với đến kết quả triệt để.