Tại Sao Đại Bộ Phận Lục Địa Ô-Xtrây-Li-A

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểm Đạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạo
*

*

vì:Có chí tuyến Nam ( trở xuống phía Nam Bán Cầu là đới lạnh) chạy ngang qua lãnh thổ của lục địa Ô- xtrây –li –a , 1/3 diện tích lãnh thổ ở phía bắc đường chí tuyến Nam và phần còn lại kéo dài đến vĩ độ 390 nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa nằm trong khu vực áp cao chí tuyến , khó gây mưa . Phía đông lục địa lại có dãy Trường Sơn đâm sát biển chạy dài từ bắc xuống Nam , chắn gió biển thổi vào lục địa , gây mưa sườn đông Trường Sơn , nhưng hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều từ đông sang tây làm cho khí hậu của phần lớn lục địa là khô hạn .Nhớ là đang nói tới phần lớn lục địa Ô – xtrây – li – a , còn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” có thể nói ngắn gọn là:- Do ảnh hưởng của đường chí tuyến nam, khí hậu nóng và khô- Phía đông ven biển là hệ thống núi cao, ngăn ảnh hưởng của biển- Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Ô-xtrây-li-a chảy sát bờchào bạn!


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Có chí tuyến Nam ( trở xuống phía Nam Bán Cầu là đới lạnh) chạy ngang qua lãnh thổ của lục địa Ô- xtrây –li –a , 1/3 diện tích lãnh thổ ở phía bắc đường chí tuyến Nam và phần còn lại kéo dài đến vĩ độ 390 nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa nằm trong khu vực áp cao chí tuyến , khó gây mưa . Phía đông lục địa lại có dãy Trường Sơn đâm sát biển chạy dài từ bắc xuống Nam , chắn gió biển thổi vào lục địa , gây mưa sườn đông Trường Sơn , nhưng hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều từ đông sang tây làm cho khí hậu của phần lớn lục địa là khô hạn .

Bạn đang xem: Tại sao đại bộ phận lục địa ô-xtrây-li-a

Nói gắn gọn :

- Do ảnh hưởng của đường chí tuyến nam, khí hậu nóng và khô- Phía đông ven biển là hệ thống núi cao, ngăn ảnh hưởng của biển- Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Ô-xtrây-li-a chảy sát bờ


Đúng 1

Bình luận (0)
*

vì:

+ Chí tuyến nam đi qua giữa lục địa nên phần lớn lãnh thổ Australia nằm trong khu vực áp cao chí tuyến ko khí ổn định khó gây mưa.

+Phía đông có dãy trường sơn chạy sát bển từ bắc xuống nam,chắn gió ẩm từ các vùng biển phía đông thổi vào lục địa Australia gây mưa nhiều ở sườn núi phía biển sườn núi khuất gió và các vùng phía tây bị khô hạn.

+ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Australia làm cho vùng duyên hải phía tây có lượng mưa ít.


Đúng 1
Bình luận (0)

Giải thích tại sao đại bộ hận diện tích lục địa oxtraylia có khí hậu khô hạn


Lớp 7Địa lýBài 48 : Thiên nhiên châu Đại Dương
3
1
GửiHủy

_ Do lục địaÔ-xtrây-li-a nằm trên đường chí tuyến nam nên có khí hậu nóng, khô

_ Doở phía đông có hệ thống núi cao chặn gió biển va hơi nước từ biễn bay vào gây khó mưa

_ Do chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh Ô-xtrây-li-a


Đúng 0

Bình luận (0)

_ Do lục địaÔ-xtrây-li-anằm trên đường chí tuyến nam nên có khí hậu nóng, khô

_ Doở phía đông có hệ thống núi cao chặn gió biển vàhơi nước bốc hơitừ biển bay vào gây khó mưa

_ Do chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh Ô-xtrây-li-a


Đúng 0
Bình luận (0)

ban vao phan li thuyet cua chau dai duong tren hoc 24h no se giai dap cau nay cho ban


Đúng 0
Bình luận (0)

Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?


Lớp 7Địa lý
2
2
GửiHủy

- Chí tuyến Nam đi qua giữa lănh thổ lục địa Ô-xtrây-li-a, nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa ô-xtrây-li-a nằm trong khu vực áp cao chí tuvến, không khí ổn định khó gây mưa.

- Phía đông của lục địa Ô-xtrây-li-a lại có dãy Trường Sơn nằm sát biển chạy dài từ bắc xuống nam chắn gió từ biển thổi vào lục địa gây mưa ở sườn đông Trường Sơn, nhưng hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều từ đông sang tây, làm cho khí hậu của phần lớn lục địa Ô-xtrây-li-a là khô hạn.


Đúng 2

Bình luận (0)

- Chí tuyến Nam đi qua giữa lănh thổ lục địa Ô-xtrây-li-a, nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa ô-xtrây-li-a nằm trong khu vực áp cao chí tuvến, không khí ổn định khó gây mưa.

- Phía đông của lục địa Ô-xtrây-li-a lại có dãy Trường Sơn nằm sát biển chạy dài từ bắc xuống nam chắn gió từ biển thổi vào lục địa gây mưa ở sườn đông Trường Sơn, nhưng hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều từ đông sang tây, làm cho khí hậu của phần lớn lục địa Ô-xtrây-li-a là khô hạn.


Đúng 0
Bình luận (0)
SGK trang 146

Tại saođại bộ phận diện tích lụcđịaÔ-trây-li-a có khí hậu khô hạn?


Lớp 7Địa lýBài 48 : Thiên nhiên châu Đại Dương
14
0
GửiHủy

Chí tuyến nam đi qua giữa lãnh thổ lục địaÔ-xtrây-li-a nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa Ô-xtrây-li-a nằm trong khu vực ápcao chí tuyến ,không khí ổn định khó gây mưa . _ Phía đông lục địaÔ-xtrây-li-a lại có dãy trường sơn nằm sát biển chạy từ bắc xuống nam chắn giótừ biển thổi vào lục địa gây mưa ở sườn đông trường sơn ,nhưng hiệu ứng phơnlàm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều đông sang tây ,làm chokhí hậu phàn lớn lục địa Ô-xtrây-li-a là khô hạn.


Đúng 0

Bình luận (0)
vì:Có chí tuyến Nam ( trở xuống phía Nam Bán Cầu là đới lạnh) chạy ngang qua lãnh thổ của lục địa Ô- xtrây –li –a , 1/3 diện tích lãnh thổ ở phía bắc đường chí tuyến Nam và phần còn lại kéo dài đến vĩ độ 390 nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa nằm trong khu vực áp cao chí tuyến , khó gây mưa . Phía đông lục địa lại có dãy Trường Sơn đâm sát biển chạy dài từ bắc xuống Nam , chắn gió biển thổi vào lục địa , gây mưa sườn đông Trường Sơn , nhưng hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều từ đông sang tây làm cho khí hậu của phần lớn lục địa là khô hạn .Nhớ là đang nói tới phần lớn lục địa Ô – xtrây – li – a , còn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” có thể nói ngắn gọn là:- Do ảnh hưởng của đường chí tuyến nam, khí hậu nóng và khô- Phía đông ven biển là hệ thống núi cao, ngăn ảnh hưởng của biển- Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Ô-xtrây-li-a chảy sát bờ
Đúng 0

Bình luận (0)

Lục địa oxtraylia có khí hậu khô hạn vì 2 yếu tố:

+ Do đường chí tuyến Nam đi qua giữa lục địa nên phần lớn lãnh thổ Oxtraylia nằm trong khu vực áp cao chí tuyến, không khí ổn định khó gây mưa.

+ Ảnh hưởng từ dòng biển lạnh tây Áustralia làm cho vùng duyên hải phía tây có mưa ít, khí hậu khô lạnh.


Đúng 0
Bình luận (0)

Giải thích tại sao lục địa Australia lại có khí hậu khô hạn ?Hoang mạc và bán hoang mạc lại chiếm phần lớn diện tích ?


Lớp 7Địa lýBài 48 : Thiên nhiên châu Đại Dương
2
1
GửiHủy

*Do lãnh thổ Australianằm trong khu vực áp cao chí tuyến, đây là khu vực rất khó gây mưa. Một phần, do ảnh hưởng của dãy núi Thiên Sơn chạy sát biển, kéo dài từ bắc xuống nam đã ngăn cản gió từ biển thổi vào lục địa, làm cho phần lãnh thổ ô-xtrây-li-a chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn ít mưa.

*

- Phía bắc của châu Phi là cả một lục địa Á — Âu rộng lớn nên giómùa đông bắc từ lục địa Á-Âu thổi vào Bắc Phi rất khô, khó gây mưa.- Lãnh thổ rộng lớn, bờ biển khá bằng phẳng, độ cao trên 200 m, ảnh hưởng của biển khó vào sâu đất liền.- Châu Phi còn chịu ảnh hưởng của các dòng biển lạnh, các dãy núi ăn sát ra biển cũng ngăn cản ảnh hưởng của biển vào sâu đất liền.


Đúng 2

Bình luận (1)

Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a cóhoang mạc và bán hoang mạcvì:

+ Chí tuyến Nam đi qua giữa lục địa nên phần lớn lãnh thổ nắm trong khu vực áp cao chí tuyến, không khí ổn định, khó gây ra mưa.

+ Phía Đông lục địa Ô-xtrây-li-a có dãy Trường Sơn chạy sát biển từ Bắc xuống Nam, chắn gió từ biển thổi vào, nên phần lớn đất đai phía Tây và vùng trung tâm lục địa mưa ít, khí hậu khô hạn.

Xem thêm: Địa Chỉ, Số Điện Thoại Xe Chín Nghĩa Quảng Ngãi, Gửi Hàng Xe Chín Nghĩa

+ Phía Tây còn chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh Tây Ô-xtrây-li-a.

=> Tạo điều kiện thuận lợi hình thành hoang mạc và bán hoang mạc.


Đúng 1
Bình luận (0)

Câu 1: Trình bày đặc điểm địa hình lục địa Oxtraylia. Tại sao đại bộ phận diện tích lục địaOxtraylia có khí hậu khô hạn?

Câu 2: Cho biết, tình hình phát triển kinh tế châu Đại dương

Câu 3: Nêu đặc điểm khí hậu, sông ngòi, cảnh quan của môi trường ôn đới hải dương và môi trường ôn đới lục địa

CÂu 4: Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiểu quả cao?


Lớp 7Địa lýÔn tập học kì II
1
0
GửiHủy

Câu 1

Đặc điểm địa hình Ôxtrâylia:-Địa hình chia làm 4 khu vực gồm:+Đồng bằng ven biển: độ cao từ 0m -> 100m, là dải đồng bằng hẹp, hơi thoải ra biển.+Dãy núi đông Ôxtrâylia: độ cao từ 300m->1500m, là dãy núi cao, sườn dốc, thung lũng sâu.+Đồng bằng trung tâm Ôxtrâylia: cao từ 200m->300m, bằng phẳng, có nhiều sông, hồ.+Cao nguyên Tây Ôxtrâylia: cao từ 300m->600m. Là cao nguyên rộng lớn, hơi bằng phẳng.-Đỉnh núi cao nhất nằm ở dãy đông Ôxtrâylia tên là Rao-đơ-mao. Cao khoảng 1500m.

Giải thích:

- Dolục địa ôxtrâylianằm trên đường chí tuyến nam nêncó khí hậunóng,khô.

- Do ở phía đôngcóhệ thống núi cao nên đã chặn gió biển và hơi nước bốc hơi từ biển bay vào gây khó mưa.

- Do chịuảnhhưởng của dòng biển lạnh Ô-xtrây-lia chạy ven bờ.

Câu 2

- Nền kinh tế phát triển không đều giữa các nước.

+ Ô–xtrây-li-a và Niu Di-len là hai nước có nền kinh tế phát triển.

+ Các nước còn lại là những nước đang phát triển.

- Các ngành kinh tế chủ yếu:

+ Khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.

+ Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước.

Câu 3

*

Câu 4

Sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao vì:

– Có nền nông nghiệp thâm canh, phát triển ở trình độ cao.

– Áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

– Gắn chặt với công nghiệp chế biến và được sự hổ trợ tốt của dịch vụ (marketting, buôn bán, tài chính, bảo hiểm….)