Tại sao đăng nhập gmail không được

Máy tính nhà tôi vài ngày gần đây không truy cập được Gmail dù đã nhập đúng mật khẩu, tên truy cập, sử dụng máy tính khác thì truy cập được. Mong mọi người hướng dẫn tôi cách khắc phục.

Bạn đang xem: Tại sao đăng nhập gmail không được

Chân thành cảm ơn!


M\u00e1y t\u00ednh nh\u00e0 t\u00f4i v\u00e0i ng\u00e0y g\u1ea7n \u0111\u00e2y kh\u00f4ng truy c\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c Gmail d\u00f9 \u0111\u00e3 nh\u1eadp \u0111\u00fang m\u1eadt kh\u1ea9u, t\u00ean truy c\u1eadp, s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e1y t\u00ednh kh\u00e1c th\u00ec truy c\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c. Mong m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi h\u01b0\u1edbng d\u1eabn t\u00f4i c\u00e1ch kh\u1eafc ph\u1ee5c.\r\n

Ch\u00e2n th\u00e0nh c\u1ea3m \u01a1n!\n","product_id":0,"type":0,"date":1342425856,"date_text":"9 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4066\/356237\/khong-dang-nhap-duoc-vao-gmail.html","num_reply":3,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"haohao22","name":"hao","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"haoahao_h22805

Bạn nên thông tin thêm khi không vào được mail nó có báo lỗi gì hay có hiện tượng gì thì mọi người có có thể giúp chính xác được. Ngoài vấn đề thời gian, có nhiều khi bạn gõ đúng password và username nhưng vẫn bị báo sai vì bạn đang dùng 1 bộ gõ dấu tiếng Việt mà trong password của bạn vừa có chữ và số, khi gõ số vào thì nó chuyển thành dấu của chữ nên thành ra password sai. Hoặc có khi là để chế độ caps lock.


B\u1ea1n n\u00ean th\u00f4ng tin th\u00eam khi kh\u00f4ng v\u00e0o \u0111\u01b0\u1ee3c mail n\u00f3 c\u00f3 b\u00e1o l\u1ed7i g\u00ec hay c\u00f3 hi\u1ec7n t\u01b0\u1ee3ng g\u00ec th\u00ec m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi c\u00f3 c\u00f3 th\u1ec3 gi\u00fap ch\u00ednh x\u00e1c \u0111\u01b0\u1ee3c. Ngo\u00e0i v\u1ea5n \u0111\u1ec1 th\u1eddi gian, c\u00f3 nhi\u1ec1u khi b\u1ea1n g\u00f5 \u0111\u00fang password v\u00e0 username nh\u01b0ng v\u1eabn b\u1ecb b\u00e1o sai v\u00ec b\u1ea1n \u0111ang d\u00f9ng 1 b\u1ed9 g\u00f5 d\u1ea5u ti\u1ebfng Vi\u1ec7t m\u00e0 trong password c\u1ee7a b\u1ea1n v\u1eeba c\u00f3 ch\u1eef v\u00e0 s\u1ed1, khi g\u00f5 s\u1ed1 v\u00e0o th\u00ec n\u00f3 chuy\u1ec3n th\u00e0nh d\u1ea5u c\u1ee7a ch\u1eef n\u00ean th\u00e0nh ra password sai. Ho\u1eb7c c\u00f3 khi l\u00e0 \u0111\u1ec3 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 caps lock.","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":356237,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90

Cát Mùa Hạ
Trả lời 6 năm trước
cảm ơn chỉ dẫn of bạn...mình phải đổi mật khẩu gmail cả 3,4 lần r..may mà đọc dc ni...khỏe bớt..:)


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":356237,"user":{"id":1,"login_name":"trinhhoalawhue6395
gmail.com","name":"C\u00e1t M\u00f9a H\u1ea1","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"trinhhoalawhue6395

Khắc phục: Kiểm tra và thay đổi thời gian trên máy tính.

Bước 1: Click vào phần hiển thị thời gian trên khay hệ thống máy tính

*

Bước 2: Click Change date and time Settings..

Xem thêm: Tại Sao Đánh Số Trang Trong Word Không Được, Không Đánh Được Số Trang Trong Word

để thay đổi thời gian hiện tại.

*

Bước 3: Trong cửa sổ Date and Time, click Change date and time

*

Bước 4: Đặt lại thời gian và ngày tháng sao cho trùng khớp với thời gian hiện tại, click OK để lưu lại thiết lập.

*

Sau đó bạn quay lại đầu bài viết để truy cap gmail xem đã được chưa nhé .

*Nguyên nhân 2 : Tài khoản google gmail của bạn gặp sự cố

Hầu hết các bạn khong dang nhap gmail duoc trong trường hợp này là do sự cố về tài khoản gmail như quên mật khẩu, tài khoản bị hack, không có khả năng xác thực OTP áp dụng với bảo mật 2 lớp…v….v.

Khắc phục :

Đầu tiên bạn truy cập vào địa chỉ website bên dưới


Sau đó tùy vào trường hợp của mình mà lựa chọn theo cách giải quyết phù hợp. Ví dụ tôi không nhớ tên tài khoản là gì thì tôi sẽ chọn Tôi quên tên người dùng

*

Kh\u1eafc ph\u1ee5c: Ki\u1ec3m tra v\u00e0 thay \u0111\u1ed5i th\u1eddi gian tr\u00ean m\u00e1y t\u00ednh.\r\nB\u01b0\u1edbc 1: Click v\u00e0o ph\u1ea7n hi\u1ec3n th\u1ecb th\u1eddi gian tr\u00ean khay h\u1ec7 th\u1ed1ng m\u00e1y t\u00ednh\r\n\"time_desktop\"\r\nB\u01b0\u1edbc 2: Click Change date and time Settings.. \u0111\u1ec3 thay \u0111\u1ed5i th\u1eddi gian hi\u1ec7n t\u1ea1i.\r\n\"change_time_settings\"\r\nB\u01b0\u1edbc 3: Trong c\u1eeda s\u1ed5 Date and Time, click Change date and time\r\n\"change_time_settings2\"\r\nB\u01b0\u1edbc 4: \u0110\u1eb7t l\u1ea1i th\u1eddi gian v\u00e0 ng\u00e0y th\u00e1ng sao cho tr\u00f9ng kh\u1edbp v\u1edbi th\u1eddi gian hi\u1ec7n t\u1ea1i, click OK \u0111\u1ec3 l\u01b0u l\u1ea1i thi\u1ebft l\u1eadp.\r\n\"change-dat-and-time-windows\"\r\nSau \u0111\u00f3 b\u1ea1n quay l\u1ea1i \u0111\u1ea7u b\u00e0i vi\u1ebft \u0111\u1ec3 truy cap gmail xem \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u01b0a nh\u00e9 .\r\n*Nguy\u00ean nh\u00e2n 2 : T\u00e0i kho\u1ea3n google gmail c\u1ee7a b\u1ea1n g\u1eb7p s\u1ef1 c\u1ed1\r\nH\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c b\u1ea1n khong dang nhap gmail duoc trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p n\u00e0y l\u00e0 do s\u1ef1 c\u1ed1 v\u1ec1 t\u00e0i kho\u1ea3n gmail nh\u01b0 qu\u00ean m\u1eadt kh\u1ea9u, t\u00e0i kho\u1ea3n b\u1ecb hack, kh\u00f4ng c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng x\u00e1c th\u1ef1c OTP \u00e1p d\u1ee5ng v\u1edbi b\u1ea3o m\u1eadt 2 l\u1edbp…v….v.\r\nKh\u1eafc ph\u1ee5c :\r\n\u0110\u1ea7u ti\u00ean b\u1ea1n truy c\u1eadp v\u00e0o \u0111\u1ecba ch\u1ec9 website b\u00ean d\u01b0\u1edbi\r\n
Kh\u1eafc ph\u1ee5c s\u1ef1 c\u1ed1 gmail\r\nSau \u0111\u00f3 t\u00f9y v\u00e0o tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p c\u1ee7a m\u00ecnh m\u00e0 l\u1ef1a ch\u1ecdn theo c\u00e1ch gi\u1ea3i quy\u1ebft ph\u00f9 h\u1ee3p. V\u00ed d\u1ee5 t\u00f4i kh\u00f4ng nh\u1edb t\u00ean t\u00e0i kho\u1ea3n l\u00e0 g\u00ec th\u00ec t\u00f4i s\u1ebd ch\u1ecdn T\u00f4i qu\u00ean t\u00ean ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng\r\n

\"khac\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":356237,"user":{"id":1,"login_name":"tuanhoangdigital","name":"David Tuan Hoang","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tuanhoangdigital