Tại Sao F2 Lại Có 16 Hợp Tử

SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
trang bị lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giờ đồng hồ Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học tập SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
technology SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học tập SÁCH GIÁO KHOA

Đề bài

Quan gần cạnh hình 5 và:

*

- phân tích và lý giải tại sao ngơi nghỉ F2 lại có 16 phù hợp tử.- Điền nội dung cân xứng vào bảng 5.

Bảng 5 : Phân tích kết quả lai nhị cặp tính trạng

 

Vàng trơn

Vàng nhăn

Hạt xanh trơn

Hạt xanh nhăn

Tỉ lệ mỗi loại gen sinh hoạt F2

 

 

 

 

Tỉ lệ mỗi phong cách hình làm việc F2

 

 

 

 

 

Lời giải đưa ra tiết

Vì F1 gồm kiểu ren AaBb => lúc lai F1 x F1 thì một bên cho 4 giao tử đực(AB,ab,Ab,aB),và 1 bên cho 4 giao tử dòng (Ab,AB,ab,aB)

=> mỗi mặt cho 4 giao tử => 4x4 = 16 tổ hợp  Bảng 5 : Phân tích công dụng lai nhị cặp tính trạng