1. Mở đầu câu chuyện.: Hey, hôm trước thấy mày nói về 4 tính chất của lập trình hướng đối tượng hay quá. Nay tao hỏi cái này được không?Tèo: Okay, mày hỏi đi nếu biết tao sẽ giải đáp hết.: Chuyện là crush tao nó mới học đến kế thừa trong Java. Thầy giáo hỏi:” Tại sao Java lại không hỗ trợ đa kế thừa? Bạn nào trả lời được thầy cộng điểm”. Nó hỏi tao mà tao bối rối quá mày ạ. Mày trả lời giúp tao có gì tao hậu tạ sau

*

Mọi thứ cho đến lúc này vẫn ổn đúng không nào, nhưng hãy tưởng tượng nếu mình cho ba lớp Hacker, Gamer, Coder cùng kế thừa từ một lớp là Person như sau:

*

Bây giờ mình giả sử nếu là Hacker sẽ ngủ ngày thức đêm, Gamer sẽ thức cả ngày còn Coder thức ngày ngủ đêm. Vậy câu hỏi trong một ngày thằng sinh viên It chỉ có thể hoặc là làm Hacker hoặc là Gamer hoặc là Coder (vì nó còn phải đi học mà) thì nó sẽ ngủ như thế nào? Câu này sẽ khó nếu không biết hôm đó được nghỉ sáng, nghỉ tối hay nghỉ cả ngày!Một ví dụ khác như thế này:

public abstract class LiveAnimals { abstract String livingPlace();}public class Terrestrials extends LiveAnimals {

Đang xem: Tại sao java không hỗ trợ đa kế thừa

Override String livingPlace() { return “On the ground”; }}public class Aquatics extends LiveAnimals {
Override String livingPlace() { return “Under the water”; }}public class Amphibilans extends Terrestrials, Aquatics { //error}Trong ví dụ này mình có lớp LiveAnimals (động vật sống) và hai lớp Terrestrials (động vật trên cạn), Aquatics (động vật dưới nước) kế thừa từ lớp LiveAnimails. Và mình có lớp Amphibilans (lưỡng cư).Rõ ràng là Amphibilans phải kế thừa từ cả hai lớp Terrestrials, Aquatics vì lưỡng cư có thể sống cả trên cạn lẫn dưới nước. Nhưng không, nếu kế thừa như thế sẽ lỗi trong khi thực tế thì lại có thể.Vậy kết luận là gì: Java không cho phép đa kế thừa chúng ta biết rằng java được thiết kế với nhiều cải tiến trong đó sự đơn giản là một trong những điều quan trọng. Việc cho phép đa kế thừa sẽ mang đến nhiều hệ lụy, khiến cho code trở nên mơ hồ.3. Vậy làm sao đạt được mục đích “đa kế thừa” trong java.Đơn giản thôi, chúng ta sẽ sử dụng interface. Một class không thể kế thừa từ nhiều class khác nhưng có thể implements nhiều interface khác nhau một lúc.Ta quay lại với ví dụ đầu tiên ta giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các interface.Tạo ba interface như sau:public interface ICoder { String sleep(String time); void code();}public interface IGamer { String sleep(String time); void playGame();}public interface IHacker { String sleep(String time); void hackFacebook();}Lớp ItStudent sẽ implements cả ba interface đó:public class ItStudent implements IHacker, IGamer, ICoder {
Override public void code() { }

Xem thêm: Tại Sao Captain Cầm Được Búa Của Thor, Búa Mjolnir

Override public void playGame() { }
Override public void hackFacebook() { }

Xem thêm: Làm Sao Để Học Giỏi Tiếng Anh Khi Bắt Đầu Của Bạn Bằng Không (Zero)?

Override public String sleep(String time) { return time; }}Và khi muốn ItStudent là hacker, coder hay gamer các bạn chỉ cần làm như sau:public class Main { public static void main(String<> args) { IGamer gamer = new ItStudent(); gamer.playGame(); gamer.sleep(“no sleep :)”); ICoder coder = new ItStudent(); coder.code(); coder.sleep(“I work on morning and sleep in the evening”); IHacker hacker = new ItStudent(); hacker.hackFacebook(); hacker.sleep(“I work on evening and sleep in the morning”); }}Ở đây ta thấy các interface ICoder, IHacker và IGamer đề có chung hàm String sleep(String time); nhưng khi ItStudent implements chúng thì chỉ có một hàm được triển khai. Đây chính là đặc điểm của interface, nó có khả năng thay đổi thay đổi hành vi ở runtime. Và cũng là lý do tại sao chúng ta dùng interface để đạt được mục đích “đa kế thừa“.4. Kết luậnVậy là qua bài viết này mình đã cùng các bạn trả lời câu hỏi: “Tại sao Java lại không hỗ trợ đa kế thừa?” và làm thế nào để vẫn đạt được mục đích đa kế thừa trong java giống như Cpp hoặc Python.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *