Mình cài đặt lần đầu thì bản crack bị hỏng nên mình gỡ bỏ cài lại nhưng không cài lại được vì nó hiện ra dòng thông báo là : ” AutoCAD2010 is already installed.”/6/kal1249707661.jpgNếu bạn nào biết cách khắc phục thì chỉ giúp mình với nhé!Thanks!

Đang xem: Tại sao không cài được autocad 2010

1. Trong Windows Explorer, delete folder cài đặt Autodesk (vi dụ, C:Program FilesAutoCAD 2008). 2. Delete C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared folder. Note:Nếu bạn chỉnh máy bạn để folder Program Files trong ổ đĩa khác ổ C, Đường dẫn sẽ là ổ đĩa đó. 3. Delete user profile folders: Windows XP * C:Documents and Settings\%username% Application DataAutodesk * C:Documents and Settings\%username%Local SettingsApplication DataAutodesk * C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAutodesk Windows Vista * C:Users\%username%AppDataRoamingAutodesk * C:Users\%username%AppDataLocalAutodesk * C:ProgramDataAutodeskxoá các thư mục tạm bằng cách gõ %TEMP% trong windows explorer , xoá tất cả các file trong đó

bạn có thể hướng dẫn = hình ảnh không tại mình sài win7 64bit mình ko làm dc mong bạn giúp đỡ …….. minh hơi gà

*

“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”10 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:126277,”user”:{“id”:1,”login_name”:”SlowAI”,”name”:”hoang duc phong”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”zuki.osit

– Có thể trong máy vẫn còn tập tin hay thư mục của AutoCAD nên không cài lại được.

– Tìm và xóatập tin hay thư mục:

a) Trong ổ C:

Đối với Win 7 32-bit

+ Mở ổ C -> mởProgram Files và xóa thư mục AutoCAD 2010. Tiếp theo mởCommon Files và xóa thư mụcAutodesk Shared

Đối với Win 7 64-bit

+ Mở ổ C -> mởProgram Files và xóa thư mụcAutoCAD 2010. Tiếp theo mởCommon Files và xóa thư mụcAutodesk Shared

+ Mở ổ C -> mởProgram Files (x86) và xóa thư mụcAutodesk.Tiếp theo mởCommon Files và xóa thư mụcAutodesk Shared

b) Trong temp

Ấn Windows+R và gõ vào %temp% rồi OK. Một cửa sổ mở ra, xóa xác tập tin và thư mục.

– Chúc thành công!


– Tu00ecm vu00e0 xu00f3atu1eadp tin hay thu01b0 mu1ee5c:
a) Trong u1ed5 C:
u0110u1ed1i vu1edbi Win 7 32-bit
+ Mu1edf u1ed5 C -> mu1edfProgram Files vu00e0 xu00f3a thu01b0 mu1ee5c AutoCAD 2010. Tiu1ebfp theo mu1edfCommon Files vu00e0 xu00f3a thu01b0 mu1ee5cAutodesk Shared
u0110u1ed1i vu1edbi Win 7 64-bit
+ Mu1edf u1ed5 C -> mu1edfProgram Files vu00e0 xu00f3a thu01b0 mu1ee5cAutoCAD 2010. Tiu1ebfp theo mu1edfCommon Files vu00e0 xu00f3a thu01b0 mu1ee5cAutodesk Shared
+ Mu1edf u1ed5 C -> mu1edfProgram Files (x86) vu00e0 xu00f3a thu01b0 mu1ee5cAutodesk.Tiu1ebfp theo mu1edfCommon Files vu00e0 xu00f3a thu01b0 mu1ee5cAutodesk Shared
b) Trong temp
u1ea4n Windows+R vu00e0 gu00f5 vu00e0o %temp% ru1ed3i OK. Mu1ed9t cu1eeda su1ed5 mu1edf ra, xu00f3a xu00e1c tu1eadp tin vu00e0 thu01b0 mu1ee5c.
– Chu00fac thu00e0nh cu00f4ng!

“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”10 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:126277,”user”:{“id”:1,”login_name”:”phongkien79″,”name”:”phongkien”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”propanno

1. Trong Windows Explorer, delete folder cài đặt Autodesk (vi dụ, C:Program FilesAutoCAD 2008). 2. Delete C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared folder. Note:Nếu bạn chỉnh máy bạn để folder Program Files trong ổ đĩa khác ổ C, Đường dẫn sẽ là ổ đĩa đó. 3. Delete user profile folders: Windows XP * C:Documents and Settings\%username% Application DataAutodesk * C:Documents and Settings\%username%Local SettingsApplication DataAutodesk * C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAutodesk Windows Vista * C:Users\%username%AppDataRoamingAutodesk * C:Users\%username%AppDataLocalAutodesk * C:ProgramDataAutodesk xoá các thư mục tạm bằng cách gõ %TEMP% trong windows explorer , xoá tất cả các file trong đó

2. Delete C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared folder. Note:Nu1ebfu bu1ea1n chu1ec9nh mu00e1y bu1ea1n u0111u1ec3 folder Program Files trong u1ed5 u0111u0129a khu00e1c u1ed5 C, u0110u01b0u1eddng du1eabn su1ebd lu00e0 u1ed5 u0111u0129a u0111u00f3. 3. Delete user profile folders: Windows XP * C:Documents and Settings\%username% Application DataAutodesk * C:Documents and Settings\%username%Local SettingsApplication DataAutodesk * C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAutodesk Windows Vista * C:Users\%username%AppDataRoamingAutodesk * C:Users\%username%AppDataLocalAutodesk * C:ProgramDataAutodesk xou00e1 cu00e1c thu01b0 mu1ee5c tu1ea1m bu1eb1ng cu00e1ch gu00f5 %TEMP% trong windows explorer , xou00e1 tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c file trong u0111u00f3″,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”10 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:126277,”user”:{“id”:1,”login_name”:”sieuthidinhduong”,”name”:”Lu00ea Thu1ecb Viu1ec7t Hoa”,”company”:”Cu00f4ng ty XNK Mu1ef9 Phu1ea9m Thu1ea3o Linh”,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:1,”email”:”sieuthidinhduong.vn
sau khi em xóa2. Delete C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared folder. dồi nhưng vẫn k cài lại được vẫn hiện ra hình như vậy phải làm sao các bác

2. Delete C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ folder. du1ed3i nhu01b0ng vu1eabn k cu00e0i lu1ea1i u0111u01b0u1ee3c vu1eabn hiu1ec7n ra hu00ecnh nhu01b0 vu1eady phu1ea3i lu00e0m sao cu00e1c bu00e1c”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”6 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:126277,”user”:{“id”:1,”login_name”:”Icbm”,”name”:”Ngu1ecdc Hu00f9ng”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”chimcanhcutbg93

Xem thêm: Tại Sao Wifi Không Có Mạng Internet: Bạn Phải Làm Gì Lúc Này

“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”6 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:126277,”user”:{“id”:1,”login_name”:”tangphong”,”name”:”Ngu1ecdc Phu01b0u01a1ng”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”ngocphuong14021992
hic. em thử xóa đi cái ứng dụng đó. và cài lại một lần nữa xem có được không? Hoặc có thể tính năng bảo vệ máy cao nên nhiều ứng dụng có chưa virut sẽ không thể cài được vào máy tính của em được.

“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”2 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:126277,”user”:{“id”:1,”login_name”:”lthanhchungcuad1.com3
gmail.com”,”name”:”Hoa Du1ea1″,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”lthanhchungcuad1.com3
Bạn vàoDelete C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared folder. tìm thấy nó thì xóa đi. cài lại là được nhé

Delete C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared folder. tu00ecm thu1ea5y nu00f3 thu00ec xu00f3a u0111i. cu00e0i lu1ea1i lu00e0 u0111u01b0u1ee3c nhu00e9″,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”2 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:126277,”user”:{“id”:1,”login_name”:”htminh1214
gmail.com”,”name”:”Minh Hou00e0ng”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”htminh1214
vào Start -> settings -> Control Panel -> Add or Remove Programs rồi tìm xem nó ở đâu trong cái bảng đó rồi kick vào Unnistall

settings -> Control Panel -> Add or Remove Programs ru1ed3i tu00ecm xem nu00f3 u1edf u0111u00e2u trong cu00e1i bu1ea3ng u0111u00f3 ru1ed3i kick vu00e0o Unnistall”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”2 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:126277,”user”:{“id”:1,”login_name”:”maingocdai.tha
gmail.com”,”name”:”Xuu00e2n Ngu1ecdc”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”maingocdai.tha
vào Start -> settings -> Control Panel -> Add or Remove Programs rồi tìm xem nó ở đâu trong cái bảng đó rồi kick vào Unnistall

vu00e0o Start -> settings -> Control Panel -> Add or Remove Programs ru1ed3i tu00ecm xem nu00f3 u1edf u0111u00e2u trong cu00e1i bu1ea3ng u0111u00f3 ru1ed3i kick vu00e0o Unnistall”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”2 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:126277,”user”:{“id”:1,”login_name”:”lthanhchungcuad1.com5

Xem thêm: Tại Sao Khi Áp Tai Vào Tường Ta Có Thể Nghe Được Tiếng Cười Nói Ở Phòng Bên Cạnh

gmail.com”,”name”:”Phan Kim Liu00ean”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”lthanhchungcuad1.com5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *