Tại sao không cài được autocad 2010

Mình cài đặt lần đầu thì bản crack bị hỏng nên mình gỡ bỏ cài lại nhưng không cài lại được vì nó hiện ra dòng thông báo là : " AutoCAD2010 is already installed."/6/kal1249707661.jpgNếu bạn nào biết cách khắc phục thì chỉ giúp mình với nhé!Thanks!

Bạn đang xem: Tại sao không cài được autocad 2010


1. Trong Windows Explorer, delete folder cài đặt Autodesk (vi dụ, C:\Program Files\AutoCAD 2008). 2. Delete C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ folder. Note:Nếu bạn chỉnh máy bạn để folder Program Files trong ổ đĩa khác ổ C, Đường dẫn sẽ là ổ đĩa đó. 3. Delete user profile folders: Windows XP * C:\Documents and Settings\%username%\ Application Data\Autodesk * C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Autodesk * C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk Windows Vista * C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk * C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk * C:\ProgramData\Autodeskxoá các thư mục tạm bằng cách gõ %TEMP% trong windows explorer , xoá tất cả các file trong đó


bạn có thể hướng dẫn = hình ảnh không tại mình sài win7 64bit mình ko làm dc mong bạn giúp đỡ ........ minh hơi gà

*


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":126277,"user":{"id":1,"login_name":"SlowAI","name":"hoang duc phong","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"zuki.osit

- Có thể trong máy vẫn còn tập tin hay thư mục của AutoCAD nên không cài lại được.

- Tìm và xóatập tin hay thư mục:

a) Trong ổ C:

Đối với Win 7 32-bit

+ Mở ổ C -> mởProgram Files và xóa thư mục AutoCAD 2010. Tiếp theo mởCommon Files và xóa thư mụcAutodesk Shared

Đối với Win 7 64-bit

+ Mở ổ C -> mởProgram Files và xóa thư mụcAutoCAD 2010. Tiếp theo mởCommon Files và xóa thư mụcAutodesk Shared

+ Mở ổ C -> mởProgram Files (x86) và xóa thư mụcAutodesk.Tiếp theo mởCommon Files và xóa thư mụcAutodesk Shared

b) Trong temp

Ấn Windows+R và gõ vào %temp% rồi OK. Một cửa sổ mở ra, xóa xác tập tin và thư mục.

- Chúc thành công!


\r\n- T\u00ecm v\u00e0 x\u00f3at\u1eadp tin hay th\u01b0 m\u1ee5c:\r\na) Trong \u1ed5 C:\r\n\u0110\u1ed1i v\u1edbi Win 7 32-bit\r\n+ M\u1edf \u1ed5 C -> m\u1edfProgram Files v\u00e0 x\u00f3a th\u01b0 m\u1ee5c AutoCAD 2010. Ti\u1ebfp theo m\u1edfCommon Files v\u00e0 x\u00f3a th\u01b0 m\u1ee5cAutodesk Shared\r\n\u0110\u1ed1i v\u1edbi Win 7 64-bit\r\n+ M\u1edf \u1ed5 C -> m\u1edfProgram Files v\u00e0 x\u00f3a th\u01b0 m\u1ee5cAutoCAD 2010. Ti\u1ebfp theo m\u1edfCommon Files v\u00e0 x\u00f3a th\u01b0 m\u1ee5cAutodesk Shared\r\n+ M\u1edf \u1ed5 C -> m\u1edfProgram Files (x86) v\u00e0 x\u00f3a th\u01b0 m\u1ee5cAutodesk.Ti\u1ebfp theo m\u1edfCommon Files v\u00e0 x\u00f3a th\u01b0 m\u1ee5cAutodesk Shared\r\nb) Trong temp\r\n\u1ea4n Windows+R v\u00e0 g\u00f5 v\u00e0o %temp% r\u1ed3i OK. M\u1ed9t c\u1eeda s\u1ed5 m\u1edf ra, x\u00f3a x\u00e1c t\u1eadp tin v\u00e0 th\u01b0 m\u1ee5c.\r\n- Ch\u00fac th\u00e0nh c\u00f4ng!\r\n\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":126277,"user":{"id":1,"login_name":"phongkien79","name":"phongkien","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"propanno

1. Trong Windows Explorer, delete folder cài đặt Autodesk (vi dụ, C:Program FilesAutoCAD 2008). 2. Delete C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared folder. Note:Nếu bạn chỉnh máy bạn để folder Program Files trong ổ đĩa khác ổ C, Đường dẫn sẽ là ổ đĩa đó. 3. Delete user profile folders: Windows XP * C:Documents and Settings\%username% Application DataAutodesk * C:Documents and Settings\%username%Local SettingsApplication DataAutodesk * C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAutodesk Windows Vista * C:Users\%username%AppDataRoamingAutodesk * C:Users\%username%AppDataLocalAutodesk * C:ProgramDataAutodesk xoá các thư mục tạm bằng cách gõ %TEMP% trong windows explorer , xoá tất cả các file trong đó


2. Delete C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared folder. Note:N\u1ebfu b\u1ea1n ch\u1ec9nh m\u00e1y b\u1ea1n \u0111\u1ec3 folder Program Files trong \u1ed5 \u0111\u0129a kh\u00e1c \u1ed5 C, \u0110\u01b0\u1eddng d\u1eabn s\u1ebd l\u00e0 \u1ed5 \u0111\u0129a \u0111\u00f3. 3. Delete user profile folders: Windows XP * C:Documents and Settings\\%username% Application DataAutodesk * C:Documents and Settings\\%username%Local SettingsApplication DataAutodesk * C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAutodesk Windows Vista * C:Users\\%username%AppDataRoamingAutodesk * C:Users\\%username%AppDataLocalAutodesk * C:ProgramDataAutodesk xo\u00e1 c\u00e1c th\u01b0 m\u1ee5c t\u1ea1m b\u1eb1ng c\u00e1ch g\u00f5 %TEMP% trong windows explorer , xo\u00e1 t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c file trong \u0111\u00f3","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":126277,"user":{"id":1,"login_name":"sieuthidinhduong","name":"L\u00ea Th\u1ecb Vi\u1ec7t Hoa","company":"C\u00f4ng ty XNK M\u1ef9 Ph\u1ea9m Th\u1ea3o Linh","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":1,"email":"sieuthidinhduong.vn
sau khi em xóa2. Delete C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ folder. dồi nhưng vẫn k cài lại được vẫn hiện ra hình như vậy phải làm sao các bác


2. Delete C:\\Program Files\\Common Files\\Autodesk Shared\\ folder. d\u1ed3i nh\u01b0ng v\u1eabn k c\u00e0i l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1eabn hi\u1ec7n ra h\u00ecnh nh\u01b0 v\u1eady ph\u1ea3i l\u00e0m sao c\u00e1c b\u00e1c","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":126277,"user":{"id":1,"login_name":"Icbm","name":"Ng\u1ecdc H\u00f9ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chimcanhcutbg93

Xem thêm: Tại Sao Wifi Không Có Mạng Internet: Bạn Phải Làm Gì Lúc Này


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":126277,"user":{"id":1,"login_name":"tangphong","name":"Ng\u1ecdc Ph\u01b0\u01a1ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ngocphuong14021992
hic. em thử xóa đi cái ứng dụng đó. và cài lại một lần nữa xem có được không? Hoặc có thể tính năng bảo vệ máy cao nên nhiều ứng dụng có chưa virut sẽ không thể cài được vào máy tính của em được.


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":126277,"user":{"id":1,"login_name":"lthanhchungcuad1.com3
gmail.com","name":"Hoa D\u1ea1","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lthanhchungcuad1.com3
Bạn vàoDelete C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared folder. tìm thấy nó thì xóa đi. cài lại là được nhé


Delete C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared folder. t\u00ecm th\u1ea5y n\u00f3 th\u00ec x\u00f3a \u0111i. c\u00e0i l\u1ea1i l\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u00e9","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":126277,"user":{"id":1,"login_name":"htminh1214
gmail.com","name":"Minh Ho\u00e0ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"htminh1214
vào Start -> settings -> Control Panel -> Add or Remove Programs rồi tìm xem nó ở đâu trong cái bảng đó rồi kick vào Unnistall


settings -> Control Panel -> Add or Remove Programs r\u1ed3i t\u00ecm xem n\u00f3 \u1edf \u0111\u00e2u trong c\u00e1i b\u1ea3ng \u0111\u00f3 r\u1ed3i kick v\u00e0o Unnistall","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":126277,"user":{"id":1,"login_name":"maingocdai.tha
gmail.com","name":"Xu\u00e2n Ng\u1ecdc","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"maingocdai.tha
vào Start -> settings -> Control Panel -> Add or Remove Programs rồi tìm xem nó ở đâu trong cái bảng đó rồi kick vào Unnistall


v\u00e0o Start -> settings -> Control Panel -> Add or Remove Programs r\u1ed3i t\u00ecm xem n\u00f3 \u1edf \u0111\u00e2u trong c\u00e1i b\u1ea3ng \u0111\u00f3 r\u1ed3i kick v\u00e0o Unnistall","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":126277,"user":{"id":1,"login_name":"lthanhchungcuad1.com5
gmail.com","name":"Phan Kim Li\u00ean","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lthanhchungcuad1.com5