Tại sao không gõ được chữ a còng

những chưng ơi ..góp e cùng với..sau thời điểm update win8 hoàn thành..thế là e lap của e ko tài như thế nào gõ được những ký kết từ bỏ phụ bên trên bàn phím ..như là vết hỏi tốt là acong ..mặc dù phím shift và capslk không vấn đề gì cả...tìm hiểu trên gô le rồi mà vẫn khoanh tay ..những bác bỏ góp e với..e sẽ cực kỳ bắt buộc kiểm tra mail..