TẠI SAO KHÔNG KHÍ TRÊN MẶT ĐẤT KHÔNG NÓNG NHẤT VÀO LÚC 12 GIỜ TRƯA MÀ LẠI NÓNG NHẤT VÀO LÚC 13 GIỜ

Lúc 12 giờ mặt trời chiếu trực diện vào trái đất tạo ra nhiệt lớn nhất của sự truyền nhiệt. Tuy nhiên, vào lúc 13 giờ sự truyền nhiệt của Mặt Trời có phần giảm thì Trái Đất tỏa nhiệt theo nguyên lí "khi các tia bức xạ của Mặt Trời chiếu vào Trái Đất, chúng chưa trực tiếp làm cho không khí nóng lên. Mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của Mặt Trời, rồi bức xạ vào không khí". Do đó không khí mới nóng lên. Vì vậy, khi xem biểu đồ chúng ta thường thấy nhiệt độ nóng nhất trong ngày vào lúc 13 giờ.

Bạn đang xem: Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ


Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để thêm bình luận.


+1 thích
*
đã trả lời17 tháng 3, 2017bởi Trần Nguyễn Khả HânThạc sĩ(9k điểm)
Lúc 12h Mặt Trời chiếu trực diện vào Trái Đất tạo ra nhiệt lớn nhất cho sự truyền nhiệt. Tuy nhiên, vào lúc 13h sự truyền nhiệt của Mặt Trời có phần giảm thì Trái Đất tỏa nhiệt theo nguyên lí" khi các tia bức xạ của Mặt Trời chiếu vào Trái Đất, chúng chưa trực tiếp làm cho không khí nóng lên. Mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của Mặt Trời, rồi bức xạ vào không khí". Do đó không khí mới nóng lên. Vì vậy, khi xem biểu đồ chúng ta thường thấy nhiệt độ lớn nhất trong ngày vào lúc 13h.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để thêm bình luận.

Xem thêm: 【Bí Mật】 Tại Sao Không Nên Chạm Vào Yết Hầu Của Con Trai ? Yết Hầu Là Gì


0 phiếu
*
đã trả lời17 tháng 3, 2017bởi minhanh_19112004Tiến sĩ(13.9k điểm)

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để thêm bình luận.


0 phiếu
*
đã trả lời17 tháng 3, 2017bởi duygianghc2Học sinh(347 điểm)

Lúc 12 giờ mặt trời chiếu trực diện vào trái đất tạo ra nhiệt lớn nhất của sự truyền nhiệt. Tuy nhiên, vào lúc 13 giờ sự truyền nhiệt của Mặt Trời có phần giảm thì Trái Đất tỏa nhiệt theo nguyên lí "khi các tia bức xạ của Mặt Trời chiếu vào Trái Đất, chúng chưa trực tiếp làm cho không khí nóng lên. Mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của Mặt Trời, rồi bức xạ vào không khí". Do đó không khí mới nóng lên. Vì vậy, khi xem biểu đồ chúng ta thường thấy nhiệt độ nóng nhất trong ngày vào lúc 13 giờ.


Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để thêm bình luận.


0 phiếu
*
đã trả lời17 tháng 3, 2017bởi trucanhnguyenTiến sĩ(28.6k điểm)

Lúc 12h Mặt Trời chiếu trực diện vào Trái Đất tạo ranhiệt lớn nhất cho sự truyền nhiệt. Tuy nhiên, vào lúc 13h sự truyền nhiệt của Mặt Trời có phần giảm thì Trái Đất tỏa nhiệt theo nguyên lí" khi các tia bức xạ của Mặt Trời chiếu vào Trái Đất, chúng chưa trực tiếp làm cho không khí nóng lên. Mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của Mặt Trời, rồi bức xạ vào không khí". Do đó không khí mới nóng lên. Vì vậy,khi xem biểu đồ chúng ta thường thấy nhiệt độ lớn nhất trong ngày vào lúc 13h.