Tại Sao Không Nghe Được Nhạc Trên Máy Tính

em vô thư mục chọn tất cả bài hát rồi enter thì hiện nay lên nhiều internet bây giờ e phải làm sao nhờ mấy bác bỏ chỉ dùm


Bạn đang xem: Tại sao không nghe được nhạc trên máy tính

em vu00f4 thư mục chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3 bu00e0i hu00e1t ru1ed3i enter thu00ec hiu1ec7n lu00ean nhiu1ec1u internet bu00e2y giu1edd e phu1ea3i lu00e0m sao nhu1edd mu1ea5y bu00e1c chu1ec9 du00f9m","product_id":0,"type":0,"date":1335108185,"date_text":"9 nu0103m","link":"/hoidap/4129/340180/tai-sao-nghe-khong-nghe-duoc-nhac-tren-may-tinh.html","num_reply":4,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"saobienhp","name":"bien","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"saobienhp

bởi vì mặc định of máy chúng ta là IE bắt buộc mới thế. Bạn lựa chọn một bài bất cứ rồi bấm phải chuột vào nó chọn open with.....chọn windows media player rồi ok. Chúc bạn vui


bởi mu1eb7c u0111u1ecbnh of mu00e1y bu1ea1n lu00e0 IE nu00ean mu1edbi thu1ebf. Bu1ea1n chu1ecdn 1 bu00e0i bu1ea5t ku00ec ru1ed3i bu1ea5m phu1ea3i chuu1ed9t vu00e0o nu00f3 chu1ecdn xuất hiện with.....chu1ecdn windows media player ru1ed3i ok. Chu00fac bu1ea1n vui","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":340180,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90

bạn kick chuột nên vào biểu tượng 1 bài hát. Lựa chọn Properties. ở mục Open with, lựa chọn vào Change... sau đó chọn trình sử dụng là Windows truyền thông media Player, rồi Ok. Nắm là xong rồi đó bạn.


Xem thêm: Tại Sao Không Được Trộn Supephotphat Với Vôi Chung Với Phân Ure Để Bón Ruộng?

bu1ea1n kick chuu1ed9t phu1ea3i vu00e0o biu1ec3u tu01b0u1ee3ng 1 bu00e0i hu00e1t. Chu1ecdn Properties. u1edf mu1ee5c open with, chu1ecdn vu00e0o Change... Sau u0111u00f3 chu1ecdn tru00ecnh su1eed du1ee5ng lu00e0 Windows truyền thông media Player, ru1ed3i Ok. Thu1ebf lu00e0 ngừng ru1ed3i u0111u00f3 bu1ea1n.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":340180,"user":{"id":1,"login_name":"PCNEWSOFT","name":"Nguyu1ec5n Vu0103n Nhu1ea5t","company":"Cu00f4ng Ty trách nhiệm hữu hạn Phu00e2n Phu1ed1i Mu00e1y Tu00ednh Su1ed0 1","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nguyennhat1

đó là do bạn đã sử dụng IDM, nó sẽ auto copy liên kết đén các mục mà các bạn đã chọn. Bởi vì thế bạn phải loại vứt nhưng tệp tin đuôi như MP3, MP4 bằng cách: vào IDM> Options bên trên thanh công cụ> file types và xoà các tệp đuôi không quan trọng như trên ngơi nghỉ ô Automatically start download....... Chúc bạn thành công.
Options tru00ean thanh cu00f4ng cu1ee5> tệp tin types vu00e0 xou00e0 cu00e1c tu1ec7p u0111uu00f4i khu00f4ng cu1ea7n thiu1ebft nhu01b0 tru00ean u1edf u00f4 Automatically start download....... Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":340180,"user":{"id":1,"login_name":"hoangha84","name":"ha","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hoangha85

may tinh minh moi di cai lai ve sầu ma khong mo nhac duoc , youtube cung vay mượn thi phai lam sao moi nguoi ?