em vô folder chọn tất cả bài hát rồi enter thì hiện lên nhiều internet bây giờ e phải làm sao nhờ mấy bác chỉ dùm

Đang xem: Tại sao không nghe được nhạc trên máy tính

em vu00f4 folder chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3 bu00e0i hu00e1t ru1ed3i enter thu00ec hiu1ec7n lu00ean nhiu1ec1u internet bu00e2y giu1edd e phu1ea3i lu00e0m sao nhu1edd mu1ea5y bu00e1c chu1ec9 du00f9m”,”product_id”:0,”type”:0,”date”:1335108185,”date_text”:”9 nu0103m”,”link”:”/hoidap/4129/340180/tai-sao-nghe-khong-nghe-duoc-nhac-tren-may-tinh.html”,”num_reply”:4,”voted”:false,”total_vote”:0,”permiss_action”:false,”user”:{“id”:1,”login_name”:”saobienhp”,”name”:”bien”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”saobienhp

do mặc định of máy bạn là IE nên mới thế. bạn chọn 1 bài bất kì rồi bấm phải chuột vào nó chọn open with…..chọn windows media player rồi ok. chúc bạn vui

do mu1eb7c u0111u1ecbnh of mu00e1y bu1ea1n lu00e0 IE nu00ean mu1edbi thu1ebf. bu1ea1n chu1ecdn 1 bu00e0i bu1ea5t ku00ec ru1ed3i bu1ea5m phu1ea3i chuu1ed9t vu00e0o nu00f3 chu1ecdn open with…..chu1ecdn windows media player ru1ed3i ok. chu00fac bu1ea1n vui”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”9 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:340180,”user”:{“id”:1,”login_name”:”chieuthuvang”,”name”:”thu”,”company”:”-“,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”chieuthuvang_90

bạn kick chuột phải vào biểu tượng 1 bài hát. Chọn Properties. ở mục Open with, chọn vào Change… Sau đó chọn trình sử dụng là Windows Media Player, rồi Ok. Thế là xong rồi đó bạn.

Xem thêm: Tại Sao Không Được Trộn Supephotphat Với Vôi Chung Với Phân Ure Để Bón Ruộng?

bu1ea1n kick chuu1ed9t phu1ea3i vu00e0o biu1ec3u tu01b0u1ee3ng 1 bu00e0i hu00e1t. Chu1ecdn Properties. u1edf mu1ee5c Open with, chu1ecdn vu00e0o Change… Sau u0111u00f3 chu1ecdn tru00ecnh su1eed du1ee5ng lu00e0 Windows Media Player, ru1ed3i Ok. Thu1ebf lu00e0 xong ru1ed3i u0111u00f3 bu1ea1n.”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”9 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:340180,”user”:{“id”:1,”login_name”:”PCNEWSOFT”,”name”:”Nguyu1ec5n Vu0103n Nhu1ea5t”,”company”:”Cu00f4ng Ty TNHH Phu00e2n Phu1ed1i Mu00e1y Tu00ednh Su1ed0 1″,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”nguyennhat1

đó là do bạn đã sử dụng IDM, nó sẽ tự động copy link đén các mục mà bạn đã chọn. Vì thế bạn cần phải loại bỏ nhưng tệp tin đuôi như MP3, MP4 bằng cách: vào IDM> Options trên thanh công cụ> File types và xoà các tệp đuôi không cần thiết như trên ở ô Automatically start download……. Chúc bạn thành công.
Options tru00ean thanh cu00f4ng cu1ee5> File types vu00e0 xou00e0 cu00e1c tu1ec7p u0111uu00f4i khu00f4ng cu1ea7n thiu1ebft nhu01b0 tru00ean u1edf u00f4 Automatically start download……. Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng.”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”8 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:340180,”user”:{“id”:1,”login_name”:”hoangha84″,”name”:”ha”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”hoangha85

Xem thêm: Trái Đất Luôn Quay, Tại Sao Trái Đất Lại Quay Quanh Mặt Trời Tự Quay Quanh Trục

may tinh minh moi di cai lai ve ma khong mo nhac duoc , youtube cung vay thi phai lam sao moi nguoi ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *