Tại Sao Máy Tính Không Chạy Được Đĩa Cd

Windows Vista Business Windows Vista Enterprise Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium Windows Vista Ultimate Windows Vista Enterprise 64-bit Edition Windows Vista Home Basic 64-bit Edition Windows Vista Home Premium 64-bit Edition Windows Vista Ultimate 64-bit Edition Windows Vista Starter Xem thêm...Ít hơn

Nếu bạn là khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ, hãy tìm các tài nguyên học hỏi và khắc phục sự cố bổ sung tại trang web Hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp Nhỏ.

Bạn đang xem: Tại sao máy tính không chạy được đĩa cd

T R IỆ U C HỨ N G

Ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa DVD trên máy tính của bạn không còn hoạt động như mong muốn khi máy tính khởi động lại sau khi bạn hoàn tất một trong các thao tác sau:

Bạn nâng cấp máy tính lên Windows Vista.

Bạn cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1).

Bạn cài đặt hoặc dỡ cài đặt các ứng dụng có trình điều khiển bộ lọc CD/DVD.

N G U YÊ N N HÂ N

Sự cố này có thể xảy ra do một trong các nguyên nhân sau:

Các trình điều khiển bộ lọc trong ngăn xếp bộ nhớ CD và DVD không được di trú thành công sang Windows Vista.

Bạn đã dỡ cài đặt phần mềm CD không thể tự loại bỏ đúng cách trong sổ đăng ký.

Bạn đã cài đặt phần mềm bổ sung các trình điều khiển bộ lọc trong ngăn xếp bộ nhớ CD và DVD ảnh hưởng đến các bộ lọc hiện có.

Giải pháp

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức chungcuad1.com:

322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong WindowsĐể khắc phục sự cố này, hãy loại bỏ các trình điều khiển bộ lọc bị ảnh hưởng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:

Bấm Bắt đầu , nhập regedit vào ô Bắt đầu Tìm kiếm sau đó bấm regedit trong danh sách Chương trình. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu của bạn hoặc bấm Tiếp tục.

Xem thêm: (Download) Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ Mới Nhất Năm 2021

Định vị sau đó bấm vào khoá con đăng ký sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Cảnh báo Có thể có nhiều phiên bản của khoá con đăng ký được đề cập trong bước 2. Bạn phải đảm bảo rằng mình đang có khoá con đăng ký thích hợp trước khi thay đổi các giá trị UpperFilters và LowerFilters. Để xác minh rằng bạn đang có khoá con đăng ký thích hợp, hãy đảm bảo rằng giá trị Mặc định là DVD/CD-ROM và giá trị Class là CDROM.

Nếu bạn thấy UpperFilters ở trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào UpperFilters và sau đó bấm vào Xoá.

Bấm Có để xác nhận việc loại bỏ mục đăng ký UpperFilters.

Nếu bạn thấy LowerFilters ở trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào LowerFilters và sau đó bấm vào Xoá.

Bấm Có để xác nhận việc loại bỏ mục đăng ký LowerFilters.

Thoát Registry Editor rồi khởi động lại máy tính.

*

Lưu ý Sau khi bạn loại bỏ mục đăng ký UpperFilters và LowerFilters, bạn có thể mất chức chức năng trong một số chương trình nhất định như chương trình ghi CD. Trong trường hợp này, bạn phải cài đặt lại mọi chương trình bị ảnh hưởng. Nếu sự cố này tiếp tục xảy ra, hãy liên hệ với nhà cung cấp chương trình để xác định xem có sẵn bản cập nhật cho chương trình hay không. Để biết thông tin về nhà sản xuất phần cứng của bạn, hãy truy cập vào website sau:

Thông tin liên lạc của nhà cung cấp phần cứng và phần mềm

T HÔ N G T I N T HÊ M

Để biết thêm thông tin về các trình điều khiển bộ lọc có thể tải được trong Windows Vista, hãy chạy chương trình DevCon. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:

Bấm Bắt đầu , gõ cmd vào ô Bắt đầu Tìm kiếm, bấm chuột phải vào cmd trong danh sách Chương trình, rồi bấm Chạy với tư cách quản trị viên. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu của bạn hoặc bấm Tiếp tục.

Khi có lời nhắc lệnh, hãy thay đổi thư mục thành thư mục mà bạn đã trích xuất các tệp DevCon sang.

Gõ devcon stack gencdrom, rồi nhấn ENTER.

Thông tin có dạng như sau sẽ xuất hiện:

IDE\CDROM_____CDRW121032______1.08\5&60546BC&0&0.0.0 Tên: Lớp Thiết lập CDRW121032: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Bộ lọc trên CDROM: Dịch vụ Kiểm soát: Bộ lọc dưới cdrom: tìm thấy 1 (nhiều) thiết bị phù hợp.

T H A M K HẢ O

Để biết thêm thông tin về một sự cố tương tự mà bạn có thể gặp phải trên máy tính đang chạy chungcuad1.com Windows XP, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức chungcuad1.com:

314060 Bạn không truy nhập ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa DVD được nữa, hoặc bạn nhận được thông báo lỗi sau khi loại bỏ một chương trình ghi CD hoặc một chương trình ghi DVD trong Windows XP: "mã lỗi 31"