Tại Sao Mỗi Nst Lại Được Xoắn Lại Theo Nhiều Cấp Độ Khác Nhau

Mỗi NST lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau giúp các NST có thể xếp gọn trong nhân tế bào,rút ngắn độ dài của phân tử AND, giúp dễ dàng di chuyển trong quá trình phân bào, giúp điều hoà hoạt động các gen.

Ghi nhớ:

Ở sinh vật nhân thực, mỗi phân tử AND được liên kết với các loại protein khác nhau tạo nên cấu trúc được gọi là NST. NST có cấu trúc xoắn qua nhiều mức xoắn khác nhau giúp NST có thể xếp gọn trong nhân tế bào cũng như giúp điều hòa hoạt động của các gen và NST dễ dàng di chuyển trong quá trình phân bào.

Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của NST, gồm bốn dạng: mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn và chuyển đoạn. Đột biến cấu trúc NST thường làm hỏng các gen, làm mất cân bằng gen và tái cấu trúc lại các gen trên NST nên thường gây hại cho thể đột biến. Tuy nhiên, các dạng đột biến cấu trúc NST đều góp phần tạo nên nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.


Bạn đang xem: Tại sao mỗi nst lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau

Giải các bài tập Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể khác • Câu hỏi trang 24 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12 Hãy nêu những biến... • Câu hỏi trang 26 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12 Vị trí đứt gãy khác... • Trả lời câu 1 trang 26 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12 Mô tả cấu trúc siêu... • Trả lời câu 2 trang 26 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12 Tại sao mỗi NST lại... • Trả lời câu 3 trang 26 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12 Đột biến cấu trúc NST... • Trả lời câu 4 trang 26 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12 Tại sao phần lớn các... • Trả lời câu 5 trang 26 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12 Hãy chọn phương án...
Mục lục Giải bài tập SGK Sinh học 12 theo chương •Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị - Phần 5: Di truyền học •Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá - Phần 6: Tiến hoá •Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật - Phần 7: Sinh thái học •Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền - Phần 5: Di truyền học •Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất - Phần 6: Tiến hoá •Chương 2: Quần xã sinh vật - Phần 7: Sinh thái học •Chương 3: Di truyền học quần thể - Phần 5: Di truyền học •Chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường - Phần 7: Sinh thái học •Chương 4: Ứng dụng di truyền học - Phần 5: Di truyền học •Chương 5: Di truyền học người - Phần 5: Di truyền học
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Sinh học 12
Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
• Câu hỏi trang 24 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12 • Câu hỏi trang 26 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12 • Trả lời câu 1 trang 26 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12 • Trả lời câu 2 trang 26 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12 • Trả lời câu 3 trang 26 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12 • Trả lời câu 4 trang 26 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12 • Trả lời câu 5 trang 26 - Bài 5 - SGK môn Sinh học lớp 12
Giải bài tập SGK Sinh học 12
Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất Chương 2: Quần xã sinh vật Chương 3: Di truyền học quần thể Chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường Chương 4: Ứng dụng di truyền học Chương 5: Di truyền học người
+ Mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9

Xem thêm: Tại Sao Ăn Rau Muống Lại Bị Sẹo Lồi ? Và Nên Ăn Gì Để Tránh Sẹo Lồi?

Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12