Tại sao nên đặt <link> trong thẻ <head></head> và đặt <script> sau thẻ </body>. ngoại lệ khi nào?

Đặt phòng tiếp khách sạn qua mạng thực sự là 1 trong những công cụ kết quả mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.

Bạn đang xem: Tại sao nên đặt trong thẻ và đặt