Home Hỏi Đáp giải thích tại sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi

*

*

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữa thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.Bạn đang xem: Giải thích tại sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi

*

Người say rượu chân nam đá chân chiêulà dorượuđã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bàocóliên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác. Sự phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể bị ảnh hưởng.

Đang xem: Tại sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu

Người say rượu chân nam đá chân chiêulà dorượuđã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữa thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nênngười say rượubướcđikhông vững.

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữa thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

nêu cấu tạo và chức năng của tiểu não ? Giải thích vì sao người xay rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu

Tiểu não gồm 2 thành phần cơ bản là chất trắng và chất xám.Tiểu não điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

Là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xin áp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não ko có điều khiển đc các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người xay rượu bước đi ko vững.

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Câu 2: Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não.=> Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữa thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ảnh hưởng đến hoạt động của tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Câu 1: Giải thích vì sao người say rượu thường có hiện tượng chân nam đá chiêu trong lúc đi?

Câu 2: Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện? Cho VD?

Câu 3: Hooc môn được tiết ra từ đâu? Nêu tính chất và vai trò của hooc môn?

Câu 1:

– Vì rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xi náp giữa các tế bào liên quan đến tiểu não. Sự phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể bị ảnh hưởng nên vì sao người say rượu thuờng có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.

Câu 2:

Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

Qua các ví dụ trên có thể rút ra nhận xét:

– Phản xạ không điều kiện (PXKĐK) là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.

– Phản xạ có điều kiện (PXCĐK) là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.

Câu 3:

* Hooc môn sinh trưởngGH:Do tuyến yên tiết ra.

* Tiroxin:Do tuyến giáp tiết ra.

* Ơstrogen, Testosteron:Do tinh hoàn và buồng trứng tiết ra.

– Tính chất của hoocmôn:

+ Tính đặc hiệu: Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng tới một hoặc một số cơ quan xác định.

+ Hoocmôn có hoạt tính sinh học rất cao, chỉ với một lượng nhỏ cũng gây hiệu quả rõ rệt.

+ Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài.

– Vai trò của hoocmôn:

+ Điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

Xem thêm: Tại Sao Vào Lmht Không Được Liên Minh Huyền Thoại Qua Garena

Đúng 1 Bình luận (0)

Cấu tạo đại não? Tại sao người say rượu chân nam đá chân chiêu?

Lớp 8 Sinh học Ôn tập học kỳ II 6 0 Gửi Hủy

Cấu tạo của Đại não(nằm ở phía trên não trung gian, tiểu não và trụ não).

Cấu tạo ngoài:

– Rãnh liên bán cầu chia não thành 2 nửa.

– Rãnh sâu chia bán càu não thành 4 thùy: thùy trán, thùy đỉnh, thùy chảm và thùy thái dương.

+Rãnh đỉnh ngăn cách với thùy trán với thùy đỉnh.

+Rãnh thái dương ngăn cách thùy trán, thùy đỉnh với thùy thái dương.

– Bề mặt đại não: nhiều nếp gấp là các khe và rãnh tạo thành từng khúc cuộn não → Làm tăng được diện tích bề mặt tiếp xúc với vỏ não.

Cấu tạo trong:

– Hơn 2/3 bè mặt của não nằm trong các khe và rãnh.

– Chất xám ở ngoài làm vỏ não, dày khoảng 2-3mm, gồm 6 lớp.

– Chất trắng: ở trong là dây thần kinh (hầu hết bắt chéo ở hành tủy hoặc tủy sống). Khi bị tổn thương một bên đại não sẽ làm tê liệt các phần bên thân còn lại.

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ảnh hưởng đến hoạt động của tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Đúng 2 Bình luận (0)

Cấu tạo ngoài:

+ Rãnh liên bán cầuchia não thành 2 nửa.

+ Rãnh sâuchia bán cầu não thành 4thùy: thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm và thùy thái dương.

Rãnh đỉnhngăn cách thùy trán với thùy đỉnh.

Rãnh thái dươngngăn cách thùy trán, thùy đỉnh với thùy thái dương.

+ Bề mặt đại não có nhiều nếp gấp là các khe và rãnh tạo thành khúc cuộn não giúplàm tăng diện tích tiếp xúc bề mặt của vỏ não

Cấu tạo trong:

+ Chất xámở ngoài làm thành vỏ não, dày khoảng 2 – 3mm, gồm 6 lớp, chủ yếu là các tế bào hình tháp.

+ Chất trắngở trong là các đường dây thần kinh, hầu hết các đường này đều bắt chéo ở hành tủy hoặc tủy sống. Khi bị tổn thương 1 bên đại não thì sẽ làm tê liệt các phần bên thân còn lại. Bên trong chất trắng chứa các nhân nền (nhân dưới vỏ).

Đúng 0 Bình luận (0)

Người say rượu chân nam đá chân chiêulà dorượuđã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác

Đúng 0 Bình luận (0)

(0,3 điểm) Hiện tượng loạng choạng, chân nam đá chân chiêu ở người say rượu có liên quan mật thiết đến sự rối loạn hoạt động chức năng của phần não nào ?

A. Đại não

B. Tiểu não

C. Tủy sống

D. Trụ não

Lớp 8 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án : B.

Đúng 0 Bình luận (0)

Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi?

Lớp 8 Sinh học Bài 46. Trụ não, tiểu não, não trung gian 3 0 Gửi Hủy

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Đúng 0 Bình luận (0)

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữa thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Xem thêm:

Đúng 0 Bình luận (0)

-Khi say rươu sẽ lm ức chế dẫn truyền qua xinap giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. dẫn đến sự phối hợp các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể bị ảng hưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *