Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.36 MB, 9 trang )

Đang xem: Tại sao nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân

BÀI THUYẾT TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒCHÍ MINHNhóm 18Nội dung: Nhà nước ta mang bản chất giaicấp nào? Tại sao Hồ Chí Minh nói: Nhànước ta mang bản chất GCCN nhưng có sựthống nhất với tính nhân dân và tính dântộc.Nội dung chínhNhà nướcta mangbản chấtGCCNNhànước củangườiLĐĐất nướcXNCHtrong đóĐCS lãnhđạoThốngnhất vớitính nhân
dân vàtính dântộc1.Nhà nước ta mang bản chất củaGCCN Nhànước do nhân dân sáng lập nên , nhà nước phảiđảm bảo các quyền của nhân dân. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, có tính kỉ luật,đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, trungthành với lí tưởng của Đảng.Nhà nước của người lao độngBảo đảm lợi ích chính đángcủa người lao độngNhà nước do dân, vì dânNhà nước theo mô hình xãhội chủ nghĩaĐẤT NƯỚC XHCN TRONG ĐÓ ĐCS NẮMNGỌN CỜ LÃNH ĐẠO
THỐNG NHẤT VỚI TÍNH NHÂN DÂN VÀ TÍNH DÂN TỘC TÍNH NHÂN DÂN:− Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân vàvì dân.− Nhân dân tham gia quản lý.− Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyệnvọng của nhân dân.− Là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiệnquyền làm chủ.TÍNH DÂN TỘC:− Nhà nước ta kế thừa và pháthuy những truyền thống, bảnsắc tốt đẹp của dân tộc. − Nhà nước có chính sách đúngđắn, chăm lo lợi ích các dântộc. − Đoàn kết toàn dân, đoàn kếtdân tộc để xây dựng và bảo vệtổ quốc.Kết Luận• Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN, thành quả cách mạng của quần chúng nhân dânlao động do giai cấp công nhân thông qua chính Đảng của mình là Đảng cộng sản Việt Namlãnh đạo.• Việc xây dựng nhà nước do đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là quyền lợi của mỗi người dân
Việt Nam..• Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệthống chính trị, của mỗi công dân và của toàn xã hội

Xem thêm: Tại Sao Nên Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ Ngay Bây Giờ, Những Lý Do Mà Bạn Luôn Cần Đến Bảo Hiểm Nhân Thọ

*

Biện chứng về vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh.DOC 22 2 7

*

CƠ SỞ LÝ LUẬN VẤN ĐỀ DÂN TỘC, GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.DOC 17 2 15

*

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh 16 1 3

*

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh 22 1 1

Xem thêm: Tại Sao Hay Bị Muỗi Chích, Người Thì Không? 8 Lý Do Khiến Bạn Dễ Bị Muỗi Đốt

*

BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH7 17 1 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *