Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

*

Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n NST) ở các tê bào con được tạo thành qua giảm phân ? 

*

Do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng về 2 cực tế bào, cho nên tổ hợp NST ở tế bào mới được tạo ra khi kết thúc lần phân bào I có bộ NST đơn bội kép khác nhau về nguồn gốc.

Đang xem: Tại sao những diễn biến của nst trong kì sau

*

Do sự phân li độc lâp và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng về hai cực tế bào, nên tố hợp NST à tế bào con được tạo ra khi kết thúc lần phân bào I có hai khả năng: – (AA)(BB), (aa,bb)

– (AAXbb), (aaXBB)

Vì vậy qua giảm phân có thể tạo ra bốn loại giao tử AB, Ab, aB và ab.Trong thực tế, tế bào thường chứa nhiều cặp NST tương đồng, nếu gọi n là số cặp NST tương đổng thì số loại giao tử được tạo ra là 2n.

*

Trong kì sau của giảm phân I, các NST kép của cặp tương đồng phân li độc lập với nhau về hai cực của tế bào, kết thúc giảm phân I tạo nên hai tế bào con có bộ NST đơn bội kép khác nhau, đây là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ n NST ở các tế bào con được tạo thành qua giảm phân

Câu 2: Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n NST) ở các tế bào con được tạo thành qua giảm phân?

ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 . xét ba cặp nhiễm sắc thể thường , trên mỗi cặp NST xét 1 gen có 2 alen khác nhau . trong quá trình giảm phân ở một ruồi giấm đực một số tế bào có một cặp NST không phân li trong giảm phân 1 , giảm phân 2 diễn ra bình thường , các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường và các tế bào khác diễn ra bình thường . theo lý thuyết số loại giao tử về các gen trên có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể trên là bao nhiêu?

mọi người giúp em với ạ

!!!!!!

Lớp 9 Sinh học Bài 10. Giảm phân
0
0

Bài 2: Một tế bào sinh dục của người (2n = 46) giảm phân hình thành giao tử.

a. Số tế bào con được tạo thành qua giảm phân? ……………………………

b. Mỗi tế bào con có bộ NST như thế nào? ………………………………….

c. Số NST có tất cả trong các tế bào con? ……………………………………

d. Kết thúc giảm phân I, trong mỗi tế bào con có bao nhiêu NST? ………….

Xem thêm:

Lớp 9 Sinh học Bài 10. Giảm phân
1
0

Bài 2: Một tế bào sinh dục của người (2n = 46) giảm phân hình thành giao tử.

a. Số tế bào con được tạo thành qua giảm phân? ……………………………

b. Mỗi tế bào con có bộ NST như thế nào? ………………………………….

c. Số NST có tất cả trong các tế bào con? ……………………………………

d. Kết thúc giảm phân I, trong mỗi tế bào con có bao nhiêu NST? ………….

Lớp 9 Sinh học Bài 10. Giảm phân
2
0

Ở ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội 2n=8

a/ Một nhóm tế bào của ruồi giấm mang 80NST dạng sợi mảnh. Xác định số tế bào của nhóm

b/ Nhóm tế bào khác của loài mang 160 NST kép. Nhóm tế bào đang ở kì nào ở phân bào ? Với số lượng bao nhiêu ? Cho biết diễn biến của các tế bào trong nhóm đều như nhau.

Xem thêm:

c/ Nhóm tế bào thứ 3 cũng của loài mang 256 NST đơn. Đang phân li về 2 cực của tế bào.

Nhóm tế bào đang ở kì nào của phân bào ? Số lượng bằng bao nhiêu ?

Cho rằng nhóm tế bào này được thành là kết quả nguyên phân từ tế bào A. Vậy quá trình nguyên phân tứ tế bào A diễn ra mấy đợt ?

Cho biết mọi diễn biến của các nhóm tế bào trên đều diễn ra bình thường trong quá trình nguyên phân

Lớp 9 Sinh học Bài 10. Giảm phân
1
0

Ở một loài có NST 2n=18 . Quan sát một số nhóm tế bào đang nguyên phân ở các kì khác nhau , người ta đếm được 720 nhiếm sắc thể bao gồm cả NST kép đang nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào lẫn NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào , số NST kép nhiều hơn số NST đơn là 144

a, Các tế bào nguyên phân ở kì nào

b, Số lượng ở mỗi kf là bao nhiêu

c, Nếu nhóm TB trên đều có nguồn gốc từ 1 TB khởi đầu thì chũng đã trải qua mấy đợt phân bào ?

Lớp 9 Sinh học Bài 10. Giảm phân
1
0

Câu 1: Ở ruồi giấm (2n=8) quan sát nhóm tế bào giảm phân người ta thấy có 60 NST đơn đang phân ly về 2 cực của tế bào ?

a. Tế bào đang giảm phân ở kì nào ?

b. Số tế bào tham gia giảm phân .

c. Kết thúc giảm phân có bao nhiêu tế bào con tạo thành ?

Lớp 9 Sinh học Bài 10. Giảm phân
0
0

Một tế bào ngô 2n=20 giảm phân hình thành Giao tử.Số NST trong mỗi tế bào ở kì sau của giảm phân I là

Lớp 9 Sinh học Bài 10. Giảm phân
3
0

Ở loài lơn có 2n=38 . Một nhóm tế bào sinh tinh trùng và sinh trứng ở lợn khi giảm phân đã lấy nguyên liệu của mội trường tế bào tạo ra là 760 NST đơn . Số NST trong trong các tinh trùng nhiều hơn ở các trứng là 1140 . Xác định số tinh trùng số trứng được tạo thành từ nhóm tế bào sinh dục chín nói trên ?

Lớp 9 Sinh học Bài 10. Giảm phân
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *