TẠI SAO NÓI CÁCH MẠNG TÂN HỢI KHÔNG TRIỆT ĐỂ

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

ý nghĩa của cuộc cách mạngtân hợi? tại sao nói cách mạng tân hợi là cuộc cách mạng tư sản ko triệt để?


*

Tham khảo

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tân Hợi (1911):

Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ, chế độ cộng hòa ra đời.

Bạn đang xem: Tại sao nói cách mạng tân hợi không triệt để

Cách mạng đã tạo điều kiện cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc và có ảnh hưởng đáng kể đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

- Nói Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:

Đây là cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Song cuộc cách mạng này không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến, chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Đúng 0
Bình luận (0)

Nói Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để

vì: Đây là cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Song cuộc cách mạng này không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến, chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự

Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tân Hợi (1911). Tại sao nói Cách mạng Tân Hội là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?


Lớp 8 Lịch sử
1
1

Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để:

A. Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến.

B. Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.

C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Không giải quyết được vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến.


Lớp 8 Lịch sử
1
0

Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để:

a.Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến.

b.Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.

c. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Xem thêm: Tại Sao Không Gõ Được Tiếng Việt Trong Htkk, Sửa Lỗi Htkk Không Gõ Được Tiếng Việt

d.Không giải quyết được vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến.


Lớp 8 Lịch sử
1
0

Trình bày diễn biến , kết quả của cuộc cach mạng Tân Hợi năm 1911? Tại sao đây là cuộc cách mạng chưa triệt để


Lớp 8 Lịch sử
1
0

Trình bày quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dânở các nước Đông Nam Á? Vì sao cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng không triệtđể.


Lớp 8 Lịch sử
2
0

Vì sao cách mạng Tân Hợi (1911) được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản?

A. Giải quyết những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản.

B. Giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của đế quốc.

C. Nhân dân lao động hoàn toàn được hưởng thành quả của cách mạng.

D. Thiết lập nền cộng hòa của giai cấp tư sản.


Lớp 8 Lịch sử
1
0

Vì sao cách mạng Tân Hợi (1911) được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản?

A. Giải quyết những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản.

B. Giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của đế quốc.

C. Nhân dân lao động hoàn toàn được hưởng thành quả của cách mạng.

D. Thiết lập nền cộng hòa của giai cấp tư sản.


Lớp 8 Lịch sử
1
0

ý nghĩa cơ bản nhất của cách mạng tân hợi (1911)là:

A.là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Trung Quốc

B.cách mạng lật đổ chế độ phong kiến,lập chế độ cộng hòa

C.mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc

D.ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á


Lớp 8 Lịch sử
6
0

Em có nhận xét gì về cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868 ở Nhật Bản so với các cuộc cách mạng tư sản trước đó?

A. Là cuộc cách mạng tư sản triệt để.

B. Là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.

C. Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

D. Là cuộc cách mạng tư sản dân quyền.


Lớp 8 Lịch sử
3
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)