TẠI SAO NÓI CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ

Trắc nghiệm Công Dân 10 bài bác 4 (có đáp án): bắt đầu vẫn dộng và cải cách và phát triển của sự vật hiện tượng lạ !!
Trắc nghiệm Công Dân 10 bài xích 5 (có đáp án): phương thức vận động, cải tiến và phát triển của sự trang bị và hiện tượng kỳ lạ !!
*