Tại sao nói dầu mỏ là vàng đen của nhiều quốc gia

*

Chỉ kiếm tìm trong tiêu đềĐược gửi vì thành viên:

Dãn cách tên bằng dấu phẩy.

Mới rộng ngày: tìm kiếm this thread only tìm kiếm this forum only Hiển thị tác dụng dạng chủ đề