Một trong những kiến thức lịch sử thế giới quan trọng nhất đó chính là kiến thức về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng diễn ra trong giai đoạn từ 1917 – 1921. Điều này được xuất hiện trong sách Lịch sử lớp 8 của Bộ giáo dục hiện nay. Tuy nhiên, vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng? 

Giải thích vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

*

Cuộc cách mạng thứ nhất diễn ra năm 1917 tại nước Nga – Xô Viết đó chính là cuộc Cách mạng tháng Hai. Kết quả của cuộc cách mạng này đó là lật đổ được chế độ phong kiến Nga Hoàng. Tuy nhiên, giai đoạn này, nước Nga lại tồn tại hai chính quyền song song đó là Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và chính quyền Xô viết đại biểu cho lực lượng công nhân, nông dân và binh lính.

Đang xem: Tại sao nước nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng

Trên thực tế, hai chính quyền này đại diện cho những tầng lớp, giai cấp khác nhau nên việc tồn tại đồng thời sẽ gây nên tình trạng đối nghịch, tranh giành quyền lợi…. Do đó, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã đưa ra quyết định đứng lên dùng bạo lực để lật đổ Chính phủ lâm thời để thống nhất toàn quốc. Cuộc cách mạng này diễn ra vào tháng Mười năm 1917 nên được gọi là cuộc Cách mạng tháng Mười Nga. Ngoài ra, cuộc cách mạng này còn được gọi là cuộc Cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

Ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga

*

Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga thành công là cơ hội lớn để thực hiện hóa lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người và lập ra nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, do nhân dân lao động làm chủ. Với ý nghĩa này, cuộc cách mạng tháng Mười tại Nga đã tác động sâu sắc tới phong trào cách mạng trên thế giới, tạo nên niềm tin, động lực, cổ vũ và truyền cảm hứng để giai cấp vô sản trên toàn thế giới đứng lên giành lấy chính quyền và giải phóng khỏi sự áp bức.

Đây chính là thành quả to lớn mà nhân dân và chính quyền Liên Xô làm được. Chính vì vậy, để bảo vệ thành quả này, trong chiến tranh thế giới thứ hai, người dân Liên Xô đã liều mình chịu đựng những hy sinh vô cùng to lớn, để cứu loài người khỏi thảm họa của chủ nghĩa phát xít.

Tác động của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga tới tình hình tại Việt Nam

Có thể nói, cuộc Cách mạng Tháng Mười tại Nga là dấu mốc quan trọng, là sự kiện có ý nghĩa to lớn ảnh hưởng trực tiếp tới sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam và là niềm động lực to lớn giúp chính quyền và nhân dân Việt Nam có thể đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành lại độc lập và tự do cho dân tộc mình.

Xem thêm: Hiểu Cho Đúng Về Tình Bạn – Tình Yêu Tuổi Học Trò: Dạy Con Yêu Như Thế Nào

Tác động đầu tiên mà cuộc cách mạng này làm được đó chính là ảnh hưởng trực tiếp lên người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Ái Quốc. Sự kiện này đã thu hút Nguyễn Ái Quốc đến với Luận cương của Lênin “Về vấn đề dân tộc và thuộc địa”. Và cũng chính từ bản luận cương này, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra còn đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Điều này được thể hiện rất rõ ràng trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” mà người viết năm 1927 “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng tháng Mười – con đường duy nhất đúng đắn – cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thật sự”.

*

Bên cạnh đó, với những người yêu nước Việt Nam khác đợt đầu thế kỷ XX thì sự kiện Cách mạng tháng Mười Nga này cũng giúp họ thêm tin tưởng vào niềm tin khoa học, vào chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi và đang dẫn dắt người dân Việt Nam đi. Những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin và những bài học rút ra từ cuộc cách mạng này đã được Nguyễn Ái Quốc vận dụng tài tình vào điều kiện cụ thể, chính xác của Việt Nam, từ đó đưa dân tộc ta vượt qua các khó khăn để giành được thắng lợi.

Và sau cùng, kết quả mà chúng ta đạt được chính là sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam vào năm 1930 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với sự dẫn dắt của Bác, của Đảng, nhân dân ta, dân tộc ta đã thực hiện thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám (1945) để lật đổ chế độ phong kiến và thực dân Pháp để xây dựng lên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước dân chủ đầu tiên tại Đông Nam Á.

*

Và kế đó, cũng dưới sự dẫn dắt của Đảng, nhân dân ta đã làm nên lịch sử với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu vào năm 1954 và đánh đuổi đế quốc Mỹ để thống nhất hai miền Nam Bắc vào năm 1975.

Xem thêm: Tại Sao Phải Tưới Nước Cho Bê Tông Bao Lâu Được Tưới Nước, Cách Bảo Dưỡng Bê Tông Đúng Kỹ Thuật

Như vậy, qua bài viết trên đây, chắc hẳn bạn đã hiểu vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng cũng như nắm được những ảnh hưởng tích cực to lớn từ cuộc cách mạng này tới lịch sử Việt Nam, tới sự thống nhất đất nước cũng như tác động tới niềm tin của nhân dân vào công cuộc đấu tranh, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *