TẠI SAO PHẢI BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI

Home/ Môn học/Sinh học/Tại sao phải bảo vệ vốn gen của loài người? Gánh nặng di truyền là gì? Cho 1 số ví dụ? Nêu biện pháp giảm bớt gánh nặn di truyền? Trình bày biện pháp

Tại sao phải bảo vệ vốn gen của loài người? Gánh nặng di truyền là gì? Cho 1 số ví dụ? Nêu biện pháp giảm bớt gánh nặn di truyền? Trình bày biện pháp


Tại sao phải bảo vệ vốn gen của loài người? Gánh nặng di truyền là gì? Cho 1 số ví dụ? Nêu biện pháp giảm bớt gánh nặn di truyền? Trình bày biện pháp mà em đã làm


*

Đáp án:

Tại sao phải bảo vệ vốn gen của loài người?

vì để duy trì nòi giống

Gánh nặng di truyền là gì?

Gánh nặng di truyền sự tồn tại trong vốn gen của quần thể người các đột biến gây chết và nửa gây chết thường mang bản chất di truyền lặn. Khi các đột biến này chuyển qua trạng thái đồng hợp sẽ làm chết thể mang nó hay làm giảm sức sống của họ.

Bạn đang xem: Tại sao phải bảo vệ vốn gen của loài người

Các biện pháp làm giảm gánh nặng di truyền cho loài người

– Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân gây đột biến

– Thực hiện tư vấn di truyền học và sàng lọc trước sinh giúp giảm thiểu việc sinh ra những trẻ tật nguyền.

– Tránh giao phối cận huyết (kết hôn giữa những người họ hàng) —> hạn chế sinh ra các trẻ đồng hợp về các gen gây chết và nửa gây chết.

Xem thêm: Trường Trung Tiểu Học Việt Anh 2, Thông Tin Tuyển Sinh

– Sử dụng liệu pháp gen (thay gen bệnh bằng gen lành). Tuy nhiên, đây là kĩ thuật của tương lai, vì hiện tại chỉ làm được đối với rất ít bệnh.

Chúc bạn học tốt


*

tuminh2
0
Reply

* Phải bảo vệ vốn gen của loài người vì gen quy định những tính trạng , nếu xảy ra đột biến có thể tạo ra những kiểu hình xấu ảnh hưởng đến sự biểu hiện tính trạng bình thường

* Gánh nặng di truyền là sự tồn tại trong vốn gen của quần thể người các đột biến gây chết và nửa gây chết thường mang bản chất di truyền lặn. Khi các đột biến này chuyển qua trạng thái đồng hợp sẽ làm chết thể mang nó hay làm giảm sức sống của họ.

*Biện pháp giảm bớt gánh nặn di truyền:

– Không kết hôn cận huyết

– Sàng lọc trước sinh

– Bảo vệ môi trường sống

– Tránh tiếp xúc với chất độc


Leave an answer


Name*

E-Mail*

Website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Reagan
*

About Reagan
Đặt Câu Hỏi