TẠI SAO PHẢI KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN

Những góp phần về trình bày của bạn bè Trường Chinh vào cuộc nội chiến chống thực dân Pháp xâm lấn (1946-1954) (kỳ 1)
Những góp sức về giải thích của bạn hữu Trường Chinh trong cuộc binh lửa chống thực dân Pháp thôn tính (1946-1954) (kỳ 1)

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung

Tham gia gây ra đường lối binh lửa "toàn dân, toàn diện, ngôi trường kỳ, từ lực cánh sinh"

*
Chủ tịch sài gòn cùng các đồng minh Trường Chinh, Võ Nguyên tiếp giáp và Lê Đức Thọ lướt web đọc báo Sự thật tại Chiến khu vực Việt Bắc, năm 1948.

Bạn đang xem: Tại sao phải kháng chiến toàn dân

Chỉ thị Toàn dân nội chiến là văn kiện quan trọng đặc biệt của Đảng ta, đặt cơ sở cho việc liên tục hoàn thiện mặt đường lối phòng chiến. Chỉ thị mau lẹ được gửi tới các cấp, những tổ chức cửa hàng đảng để cửa hàng triệt với thi hành.

Bước vào cuộc kháng chiến, hàng loạt vấn đề thực tiễn đặt ra đòi hỏi phải tất cả đường lối binh cách nhằm lý thuyết cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Trước yêu mong đó, Tổng túng bấn thư ngôi trường Chinh đang viết một loạt bài đăng bên trên báo Sự thật, phân tích và lý giải rõ nhà trương trường kỳ đao binh của dân tộc ta, nắm rõ tại sao dân tộc vn sẽ win và thắng bằng phương pháp nào. Sau đó, bên xuất bản Sự thật vẫn tập hòa hợp những bài bác báo này, in thành cuốn sách cùng với tiêu đề loạn lạc nhất định win lợi.

Xem thêm: Tại Sao Huyết Trắng Ra Nhiều Khí Hư Màu Trắng Trong Có Đáng Lo Không?

Tác phẩm binh đao nhất định thắng lợi là sự trình diễn một bí quyết có khối hệ thống lý luận về cuộc loạn lạc toàn dân, toàn diện, về ba quy trình tiến độ của cuộc chống chiến, về phương án chiến tranh. Đồng chí nêu rõ mục tiêu của cuộc binh lửa là giành hòa bình dân tộc và thống nhất, dân công ty và giàu mạnh, về đặc thù của cuộc phòng chiến, đồng minh nhận định: "Nhân dân ta tiến công thực dân Pháp để giành từ bỏ do, độc lập, nhằm tự vệ, để tự giải phóng, mang lại nên trận chiến tranh biện pháp mạng của nhân dân, cuộc chiến tranh tự vệ của dân tộc, là cuộc chiến tranh chính nghĩa, cuộc chiến tranh tiến bộ". Cuộc tao loạn của việt nam không hồ hết có đặc thù dân tộc giải phóng, mà còn tồn tại tính chất dân nhà mới, chính là "một trận đánh tranh vì tự do, độc lập, dân công ty và hòa bình".

Trên các đại lý phân tích tình hình, chỉ ra các điểm mạnh, nhược điểm của ta và điểm mạnh, điếm yếu đuối của địch, đồng minh Trường Chinh đánh giá "chỗ mạnh của ta những là gốc, chỗ mạnh của địch những là ngọn", ta càng tiến công càng mạnh, địch càng đánh càng yếu. Ta từ chỗ yếu rộng địch đang tiến tới cân sức và dạn dĩ hơn địch, sau cùng ta sẽ giành thắng lợi hoàn toàn. Bởi vì vậy, ta nhà trương đánh lâu bền hơn để làm biểu hiện những vị trí yếu cơ bản của địch, hạn chế chỗ mạnh mẽ của địch, tự khắc phục khu vực yếu cùng phát huy chỗ mạnh mẽ của ta. Đồng chí trường Chinh nêu rõ "phương châm chiến lược của toàn bộ cuộc loạn lạc là tiến công lâu dài. Đánh vĩnh viễn đó là bí quyết của sự win lợi" Phương châm phương án chung là du kích chiến, chuyển động chiến. Đồng chí giải thích: Du kích chiến là phương pháp đánh bởi những đội dân quân tốt những đội quân chính quy nhỏ, vũ trang thô sơ, nhưng ý thức quyết chiến cao, luồn sau sống lưng địch cơ mà đánh, khiến cho địch mất ăn, mất ngủ. Chuyên chở chiến là bí quyết đánh bởi quân chủ yếu quy giỏi dân quân du kích đúng theo lại thành đội tương đối lớn, phối phù hợp với quân chính quy, sử dụng vũ khí rất nhiều tinh xảo, triệu tập mau lẹ, đánh chớp nhoáng, bao vây địch để tiêu diệt chúng, hoặc bức địch rút khỏi trận địa. Lân cận đó, cũng có thế kết hợp với trận địa chiến, là biện pháp dàn thành chiến trường của quân chính quy, lừa cơ hội địch yếu, sơ hở, chỉ chiếm trận địa của chúng.

Đồng chí ngôi trường Chinh dìm mạnh: Cuộc kháng chiến của ta là cuộc nội chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài hơn và từ bỏ lực cánh sinh. Mong kháng thắng lợi lợi, cần đoàn kết toàn dân, kêu gọi sức người, sức của cùng tài trí của dân, bắt buộc dốc lực lượng của 25 triệu vnd bào vào trận chiến đấu, thế nào cho giặc đụng vào đâu cũng chạm chán sức loạn lạc của toàn dân việt nam cầm tranh bị trong tay ngăn chặn lại chúng, thà bị tiêu diệt không chịu đựng làm nô lệ.