Tại Sao Phải Khấu Hao Tài Sản Cố Định

Xác định mức khấu hao tài sản cố định chính xác giúp doanh nghiệp thu hồi lại vốn cố định sau khi tài sản hết thời gian sử dụng. Đây là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Chính vì thế, kế toán viên cần cập nhật những quy định mới nhất về xác định khấu hao tài sản cố định để xử lý chính xác. Trong bài viết này chungcuad1.com sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ về các vấn đề này.

Bạn đang xem: Tại sao phải khấu hao tài sản cố định


*

Nhiệm vụ quan trọng của kế toán viên cần thực hiện


Khấu hao tài sản cố định là làm gì?

Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ nguyên giá của tài sản cố định một cách có hệ thống vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao.

Tại sao phải thực hiện công tác khấu hao này?

Các doanh nghiệp thực hiện công tác trích khấu hao tài sản nhằm đảm bảo nguyên tắc phù hợp và thu hồi lại chi phí mà doanh nghiệp đã phải bỏ ra để đầu tư vào tài sản cố định. Đồng thời, số liệu này cũng là căn cứ để doanh nghiệp tính toán các chi phí cho hoạt động tái đầu tư vào sản xuất. 


*

Xác định khấu hao tài sản cố định giúp doanh nghiệp thu hồi lại nguồn vốn đã bỏ ra


Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định chính xác nhất

Có 3 phương pháp tính khấu hao tài sản cố định được Bộ Tài chính quy định:

Khấu hao theo đường thẳng

Phương pháp khấu hao theo đường thẳng là việc xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định = Nguyên giá tài sản cố định/ Thời gian khấu hao.

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng sẽ được tính bằng cách lấy số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng. 

Nếu nguyên giá của tài sản cố định hoặc thời gian trích khấu hao có thay đổi thì kế toán viên cần tính lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định. Theo đó, mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định được xác định bằng cách lấy giá trị còn lại của tài sản cố định trên số kế toán chi cho thời gian khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu còn lại (chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao ban đầu trừ cho thời gian đã trích khấu hao) của tài sản cố định. 

Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá của tài sản cố định và giá trị khấu hao lũy kế đã được trích đến năm trước đó của tài sản cố định. 

Khấu hao theo khối lượng của sản phẩm

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng của sản phẩm được xác định dựa theo công thức sau đây:

Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm.

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá của tài sản cố định/Sản lượng theo công suất thiết kế.

Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc:

Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm.

Nếu nguyên giá hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của tài sản cố định.

Xem thêm: Tại Sao Máy Tính Bị Đen Màn Hình Laptop Bị Đen (Không Hiển Thị


*

Khấu hao theo khối lượng của sản phẩm


Khấu hao theo số dư giảm dần

Doanh nghiệp có thể sử dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần cho những tài sản cố định có thời gian khấu hao đúng theo quy định. 

Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định = Giá trị còn lại của tài sản cố định x Tỷ lệ khấu hao nhanh.

Trong đó, các chỉ tiêu được xác định như sau:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh.

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%) = (1/ Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định) x 100

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được Bộ Tài chính quy định dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố địnhHệ số điều chỉnh (lần)
Đến 4 năm ( t ≤ 4 năm)1,5
Trên 4 năm ( t > 4 năm)2,0

Vào những năm cuối, mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần bằng hoặc thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

Mức trích khấu hao hàng tháng được tính bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

Những lưu ý cần nắm trong nghiệp vụ khấu hao tài sản cố định

Khi xác định khấu hao, kế toán viên cần lưu ý những vấn đề sau:

Cập nhật kịp thời các quy định mới nhất Xác định đúng thời gian khấu hao cho từng loại tài sản cố định. Áp dụng đúng phương pháp tính mà doanh nghiệp đã đăng ký.Khi thay đổi phương pháp tính khấu hao tài sản cố định phải đăng ký lại và điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật. 
*

những quy định mới về khấu hao tài sản cố định.


Như vậy, tính toán mức khấu hao tài sản cố định là nghiệp vụ không khó nhưng đòi hỏi kế toán viên phải nắm được các quy định và áp dụng chính xác.