Tại Sao Phải Sống Chung Với Lũ

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Trả lời:

ĐBSCL xác định phương án sống chung với lũ là để phòng chống với thiên tai, lũ lụt thời gian qua xảy ra ở Việt Nam ngày càng dữ dội và khốc liệt. Người dân rất cần biện pháp bảo vệ tài sản một cách tối ưu nhất, đó là những biện pháp thích nghi tốt nhất với thiên tai bão lũ, lụt lội.

Bạn đang xem: Tại sao phải sống chung với lũ


*

Tại sao ở Đồng bằng sông Cửu Long, người dân cần chủ động sống chung với lũ?

A. lũ không có tác hại gì lớn, nhưng mang lại nhiều nguồn lợi kinh tế (bổ sung lớp phù sa, nguồn thuỷ sản nước ngọt, vệ sinh đồng ruộng...).

B. bên cạnh những tác động tiêu cực đối với các hoạt động kinh tế - xã hội mà con người không loại bỏ được, lũ mang đến những nguồn lợi kinh tế.

C. lũ là một loại thiên tai có tính phổ biến mà đến nay con người vẫn chưa tìm ra được biện pháp để hạn chế tác hại.

D. từ lâu đời, sinh hoạt trong mùa lũ là nét độc đáo mang bản sắc văn hoá ở Đồng bằng sông Cửu Long.


Lớp 12 Địa lý
3
0
Gửi Hủy

Đáp án:B

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, người dân cần chủ động sống chung với lũ, là do bên cạnh những tác động tiêu cực đối với các hoạt động kinh tế - xã hội mà con người không loại bỏ được, lũ mang đến những nguồn lợi kinh tế.


Đúng 0

Bình luận (0)
Câu trả lời của mình là câu C
Đúng 0
Bình luận (0)
Câu trả lời của mình là câu C
Đúng 0
Bình luận (0)

Phương châm "sống chung với lũ" ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm

A. khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hằng năm đem lại

B. thích nghi với sự biến đổi của khí hậu

C. thay đổi tốc độ dòng chảy của sông

D. giảm bớt các thiệt hại do lũ gây ra


Lớp 0 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)

Phương châm “ sống chung với lũ” ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm?

A. Khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hằng năm đem lại

B. Thích nghi với sự biến đổi của khí hậu

C. Thay đổi tốc độ dòng chảy của sông

D. Giảm bớt các thiệt hại do lũ mang lại


Lớp 12 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Giải thích: Mục 3, SGK/189 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Đúng 0

Bình luận (0)

Phương châm "sống chung với lũ" ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm

A. khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hằng năm đem lại

B. thích nghi với sự biến đổi của khí hậu

C. thay đổi tốc độ dòng chảy của sông

D. giảm bớt các thiệt hại do lũ gây ra


Lớp 0 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)

Phương châm "sống chung với lũ" ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm

A. khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hằng năm đem lại

B.

Xem thêm: Tại Sao Bàn Phím Số Không Đánh Được Số Trên Bàn Phím Laptop Bằng Cách Nào?

thích nghi với sự biến đổi của khí hậu

C. thay đổi tốc độ dòng chảy của sông

D. giảm bớt các thiệt hại do lũ gây ra


Lớp 0 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)

Phương châm "sống chung với lũ" ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm

A. khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hằng năm đem lại

B.thích nghi với sự biến đổi của khí hậu

C.thay đổi tốc độ dòng chảy của sông

D.giảm bớt các thiệt hại do lũ gây ra


Lớp 0 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

Phương châm "sống chung với lũ" ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hằng năm đem lại


Đúng 0

Bình luận (0)

Nêu một số việc cần phải làm để sống chung với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long lâu dài, bền vững


Lớp 8 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

-Chủ động, sẵn sàng vật tư. phương tiện, lương thực, thực phẩm, thuốc men trước mùa lũ.

-Xây dựng cơ cấu kinh tế và nếp sống phù hợp môi trường sinh thái ngập lũ theo mùa.

-Xây dựng các công trình phân lũ, thoát lũ nhanh.

-Xây dựng khu tập trung dân cư an toàn có kiến trúc phù hợp (nhà nổi, làng nổi).

-Phối hợp hoạt động vơi các nước trong Ủy ban sông Mê Công để dự báo chính xác và sử dụng hợp lí các nguồn lợi sông Mê Công


Đúng 0

Bình luận (0)

Nêu ý nghĩa ”sống chung với lũ” vùng Đồng bằng sông Cửu Long


Lớp 9 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Hướng dẫn trả lời:

- Khái quát qua đặc điểm lũ của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Lũ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long không gây nguy hại như lũ ở miền Bắc và miền Trung nước ta mà nó còn mang lại những nguồn lợi to lớn.

- Sống chung với lũ là biện pháp hàng đầu cho người dân vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long do có thể khai thác các nguồn lợi từ lũ:

Tận dụng nguồn phù sa mà lũ mang lại để canh tác cây trồng đặc biệt là lúa và cây hoa màu. Để bảo vệ độ màu mỡ cho đất, 1 số khu vực có chủ trương xả lũ trong mùa lũ để cải tạo đất và lấy phù sa cho vùng đê bao khép kín. Khai thác nguồn lợi thuỷ sản từ lũ.

Lũ mang theo nhiều loài thuỷ sản như tôm, cá; đây là điều kiện tốt để cung cấp nguồn thức ăn cho thuỷ sản nuôi trong vùng lại là thuận lợi để đa dạng hoá cơ cấu các loài thuỷ sản.

Mạt khác, hạn chế những tác hại lũ gây ra. (vấn đề ô nhiễm môi trường, dịch bệnh)


Đúng 0

Bình luận (0)

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, người dân cần chủ động sống chung với lũ, vì:

A. lũ không có tác hại gì lớn, nhưng mang lại nhiều nguồn lợi kinh tế (bổ sung lớp phù sa, nguồn thuỷ sản nước ngọt, vệ sinh đồng ruộng...)

B. bên cạnh những tác động tiêu cực đối với các hoạt động kinh tế - xã hội mà con người không loại bỏ được, lũ mang đến những nguồn lợi kinh tế

C. lũ là một loại thiên tai có tính phổ biến mà đến nay con người vẫn chưa tìm ra được biện pháp để hạn chế tác hại

D. từ lâu đời, sinh hoạt trong mùa lũ là nét độc đáo mang bản sắc văn hoá ở Đồng bằng sông Cửu Long


Lớp 12 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
chungcuad1.com