TẠI SAO PHÁP ĐÁNH CHIẾM BẮC KÌ

$DE^{2}$ $E04$ ĐÈ Câu 1 (3,0 điểm): Tại sao đến năm 1873, Pháp mới đánh Bắc Kỳ? Chiến sự ở Bắc Kỳ diễn ra như thế nào? Em có nhận xét gì về việc quân Pháp đánh Bắc Ki lần 1?

Bạn đang xem: Tại sao pháp đánh chiếm bắc kì

*

- Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ 1873 vì xâm chiếm Bắc Kì, mở rộng chiến tranh xâm lược ra cả nước.- Chiến sự diễn ra như sau:+ Ngày 20 - 11 - 1873, quân Pháp nổ súng đánh và chiếm thành Hà Nội. Từ đó, chúng nhanh chóng đánh chiếm các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định.+ Khi quân Pháp kéo vào Hà Nội, nhân dân ta anh dũng chống Pháp như trận chiến đấu ở Ô Thanh Hà (Quan Chưởng).+ Tại các tỉnh đồng bằng, ở đâu Pháp cũng vấp phải sự kháng cự của nhân dân ta. Các căn cứ kháng chiến được hình thành ở Thái Bình, Nam Định... + Ngày 21 - 12 - 1873, quân Pháp bị thất bại ở Cầu Giấy do sự phối hợp của Hoàng Tá Viêm với quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc, Gác-ni-ê bị giết.=> Thực dân Pháp hoang mang, quân dân ta phấn khởi, hăng hái đánh giặc + Song triều đình Huế lại kí Hiệp ước Giáp Tuất (15 - 3 - 1874). Pháp rút quân khỏi Bắc Kì; triều đình thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp.=> Làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.- Suy nghĩ về việc làm của Pháp: thực dân Pháp quá âm mưu và thủ đoạn, Pháp đang dần chiếm lĩnh Việt Nam ta
Bạn vẫn chưa hiểu lắm?
Hỏi Gia sư chungcuad1.com
Câu hỏi tương tự
*

$6.$ Vì sau đến $1873$ Pháp mới tiến đánh Bắc Kỳ ? Pháp đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kỳ như thế nào ? 7. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta và quân đội triều đình đã diễn ra như thế nào ở Bắc Kỳ trong những năm $1873-1874$ $-.2$ $13$ $41_{-2}$ $2+12112.1873\right)$
THCS

Xem thêm: Tổng Hợp Bộ Từ Vựng Kỹ Năng Sống Trong Tiếng Anh Là Gì ? Kỹ Năng Mềm Trong Tiếng Anh Là Gì

Xã hội
Xem lời giải
*

5. Sau $1867$ tình hình nước ta như thế nào $7$ 6. Vì sau đến 1873 Pháp mới tiến đánh Bắc Kỳ $7Pn$ Pháp đã tiến hành kế hoạch $h\square $ đánh chiếm Bắc Kỳ như thế nào ? $2x$ $c112nh2n$ dân ta và quân đội triều đình đã diễn ra
THCS
Xã hội
Xem lời giải
*

7) Môn sử 1.Phong trào kháng chiến của nhân dân 6 tinh Nam Kỳ diễn ra như thế nào. 2. Phong trào kháng chiến ở 3 tinh Miền Đông và Miền $.$ $4y$ Tây $Nan1$ Kỳ có gì giống và khác nhau ? 3.Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ $1n$ nhất (1873) thế như nào?