TẠI SAO SỬ CŨ GỌI GIAI ĐOẠN

Sử cũ call giai đoạn lịch sử vẻ vang này là thời Bắc thuộc bởi : tự 179 đến cố gắng kỉ X, dân tộc bản địa ta liên tục chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong loài kiến phương Bắc.Bạn đã xem: vì sao sử cũ điện thoại tư vấn giai đoạn lịch sử hào hùng nước ta từ thời điểm năm 179 tcn đến vậy kỉ x là thời bắc thuộc

Sử cũ call giai đoạn lịch sử dân tộc này là thời Bắc nằm trong vì: từ bỏ 179 đến thế kỉ X, dân tộc ta liên tục chịu sự thống trị, ách đô hộ của những triều đại phong con kiến phương Bắc.

Bạn đang xem: Tại sao sử cũ gọi giai đoạn


*

bởi thời điểm đó việt nam bị phương bắc đô hộ , xâm chiếmchúng luôn muốn biến vn thành nằm trong địa của chúng.

Từ năm 179 TCN cho đến TK X, vn chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Do vậy, vào sử cũ, bạn ta điện thoại tư vấn giai đoạn từ thời điểm năm 179 TCNđến nuốm kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.

Vì trong veo thời kỳ tự trước năm 179 TCN đến cầm kỉ thiết bị X, nước ta thường xuyên bị những triều đại phong con kiến phương Bắc đô hộ và thống trị nên sử cũ new gọi là "thời Bắc thuộc"

Lần sau vào môn lịch sử mà hỏi nha bạn!

Từ năm 179TCN cho tới TK X, vn chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Bởi vì vậy, trong sử cũ, bạn ta điện thoại tư vấn giai đoạn từ thời điểm năm 179TCN đến nạm kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.

Tick nha!

*

Vì trong veo thời kì từ thời điểm năm 179 TCN đến vắt kỉ X( năm 905) các nhà Lương, Hán, Ngô, Đường,.. Nuốm phiên nhau liên tục xâm lược và đô hộ nước ta.

Từ năm 179TCN cho đến TK X, việt nam chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vị vậy, trong sử cũ, người ta điện thoại tư vấn giai đoạn từ thời điểm năm 179TCN đến cố kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc

Vì từ năm 179 TCN mang lại đầu cụ kỉ X, nước ta chịu sự đô hộ của những triều đại phong kiến phương Bắc ( trung Quốc ngày này )

Từ năm 179TCN cho tới TK X, nước ta chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vì vậy, vào sử cũ, bạn ta điện thoại tư vấn giai đoạn từ năm 179TCN đến thay kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.

đất nước ta luôn bị lũ phong kiến trung hoa thống trị với đô hộ . Sau thua của An Dương vương ( năm 179 TCN ) việt nam bị Triệu Đà xâm lăng Hán - Ngô - Lương - Tùy - Đường đã kéo dãn dài suốt 1000 năm . Vì thế sử cũ gọi là thời kì Bắc Thuộc

*

tai sao sử cũ lại điện thoại tư vấn giaiđoạn lịch sử nứơc ta từ năm 179 tcnđến cầm kỉ X là giai đoạn bắc ở trong ?

trong thời gian bắc ở trong , nước ta bị mất tên chia nhỏ ra và nhập vào với các quạn ,huyện của china với những tên gọi khác biệt như rứa nào? hãy thống kê lại qua từng giaiđoạn bịđô hộ

chính sách cai trj của những chiềuđại phong con kiến trung quốcđốivới nhândân ta trong giai đoạn bắc thuộc ra làm sao ? cơ chế hâm hiểm tuyệt nhất của học tập là gì ?

-Sử cũ hotline giai đoạn lịch sử này là thời Bắc thuộc vì: từ bỏ 179 đến cố kỉnh kỉ X, dân tộc bản địa ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của những triều đại phong loài kiến phương Bắc.

-* Bảng những tên gọi khác biệt của vn theo từng quy trình tiến độ bị phương Bắc đô hộ.

Thời gian

Triều đại đô hộ

Tên gọi

Đơn vị hành chính

Năm 179 TCN

Nhà Triệu

Năm 111 TCN

Nhà Hán

Châu Giao

Chia có tác dụng 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp cùng với 6 quận của trung quốc thành châu Giao.

Xem thêm: Tại Sao Người Ta Ko Hàn Chiếc Quai Vào Nồi Nhôm Mà Phải Tán Đinh Tán ?

Đầu cố kỉ III

Nhà Ngô

Giao Châu

Tách châu Giao thành quảng châu ( nằm trong Trung Quốc) và Giao Châu (Âu Lạc cũ).

Đầu vậy kỉ VI

Nhà Lương

Giao Châu

Chia việt nam thành: Châu Giao, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu và Hoàng Châu.

Năm 679 - nuốm kỉ X

Nhà Đường

An nam đô hộ phủ

Gồm: các châu Ki Mi, Phong Châu, Giao Châu, trường Châu, Ái Châu, Diễn Châu, Hoan Châu, Phúc Lộc Châu.

-* chế độ cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộcvô thuộc tàn bạo, thâm nám độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về gần như mặt:

- Bắt nhân dân ta đóng các thứ thuế vô lí, bắt nhân dân cống nộp sản vật quý và hiếm như: ngà voi, đồi mồi,…

- Bắt những người dân thợ thủ công giỏi, khéo tay về nước.

- Đưa bạn Hán quý phái sống chung với người việt để “thuần hóa” bạn Việt.Bắt dân ta theo phong tục tập cửa hàng của fan Hán, học chữ Hán,...

- Đàn áp những cuộc đấu tranh của quần chúng ta,...

⟹Những chính sách vô cùng tàn bạo, rạm độc, đẩy quần chúng. # ta vào cảnh cùng quẫn về các mặt.

* chế độ thâm hiểm nhất:là muốn nhất quán dân tộc ta về đông đảo mặt, biến nước ta trở thành một quận, thị trấn của chúng.