Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử này là thời Bắc thuộc vì : Từ 179 đến thế kỉ X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.Bạn đang xem: Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 tcn đến thế kỉ x là thời bắc thuộc

Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử này là thời Bắc thuộc vì: Từ 179 đến thế kỉ X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Đang xem: Tại sao sử cũ gọi giai đoạn

*

bởi lúc đó nước ta bị phương bắc đô hộ , xâm chiếmchúng luôn muốn biến nước ta thành thuộc địa của chúng.

Từ năm 179 TCN cho đến TK X, nước ta chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vì vậy, trong sử cũ, người ta gọi giai đoạn từ năm 179 TCNđến thế kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.

Vì trong suốt thời kỳ từ trước năm 179 TCN đến thế kỉ thứ X, nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ và thống trị nên sử cũ mới gọi là “thời Bắc thuộc”

Lần sau vào môn Lịch sử mà hỏi nha bạn!

Từ năm 179TCN cho đến TK X, nước ta chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vì vậy, trong sử cũ, người ta gọi giai đoạn từ năm 179TCN đến thế kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.

Tick nha!

*

Vì trong suốt thời kì từ năm 179 TCN đến thế kỉ X( năm 905) các nhà Lương, Hán, Ngô, Đường,.. thay phiên nhau liên tiếp xâm lược và đô hộ nước ta.

Từ năm 179TCN cho đến TK X, nước ta chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vì vậy, trong sử cũ, người ta gọi giai đoạn từ năm 179TCN đến thế kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc

Vì từ năm 179 TCN đến đầu thế kỉ X, nước ta chịu sự đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ( trung Quốc ngày nay )

Từ năm 179TCN cho đến TK X, nước ta chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vì vậy, trong sử cũ, người ta gọi giai đoạn từ năm 179TCN đến thế kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.

đất nước ta luôn bị bọn phong kiến Trung Quốc thống trị và đô hộ . Sau thất bại của An Dương Vương ( năm 179 TCN ) nước ta bị Triệu Đà xâm chiếm Hán – Ngô – Lương – Tùy – Đường đã kéo dài suốt 1000 năm . Do vậy sử cũ gọi là thời kì Bắc Thuộc

*

tai sao sử cũ lại gọi giaiđoạn lịch sử nứơc ta từ năm 179 tcnđến thế kỉ X là thời kì bắc thuộc ?

trong thời gian bắc thuộc , nước ta bị mất tên chia ra và nhập vào với các quạn ,huyện của trung quốc với các tên gọi khác nhau như thế nào? hãy thống kê qua từng giaiđoạn bịđô hộ

chính sách cai trj của các chiềuđại phong kiến trung quốcđốivới nhândân ta trong thời kì bắc thuộc như thế nào ? chính sách hâm hiểm nhất của học là gì ?

-Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử này là thời Bắc thuộc vì: Từ 179 đến thế kỉ X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

-* Bảng các tên gọi khác nhau của nước ta theo từng giai đoạn bị phương Bắc đô hộ.

Thời gian

Triều đại đô hộ

Tên gọi

Đơn vị hành chính

Năm 179 TCN

Nhà Triệu

Năm 111 TCN

Nhà Hán

Châu Giao

Chia làm 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao.

Xem thêm: Tại Sao Người Ta Ko Hàn Chiếc Quai Vào Nồi Nhôm Mà Phải Tán Đinh Tán ?

Đầu thế kỉ III

Nhà Ngô

Giao Châu

Tách châu Giao thành Quảng Châu ( thuộc Trung Quốc) và Giao Châu (Âu Lạc cũ).

Đầu thế kỉ VI

Nhà Lương

Giao Châu

Chia nước ta thành: Châu Giao, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu và Hoàng Châu.

Năm 679 – thế kỉ X

Nhà Đường

An Nam đô hộ phủ

Gồm: Các châu Ki Mi, Phong Châu, Giao Châu, Trường Châu, Ái Châu, Diễn Châu, Hoan Châu, Phúc Lộc Châu.

-* Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộcvô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt:

– Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế vô lí, bắt nhân dân cống nộp sản vật quý hiếm như: ngà voi, đồi mồi,…

– Bắt những người thợ thủ công giỏi, khéo tay về nước.

– Đưa người Hán sang sống chung với người Việt để “thuần hóa” người Việt.Bắt dân ta theo phong tục tập quán của người Hán, học chữ Hán,…

– Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta,…

⟹Những chính sách vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt.

Xem thêm:

* Chính sách thâm hiểm nhất:là muốn đồng hóa dân tộc ta về mọi mặt, biến nước ta trở thành một quận, huyện của chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *