Tại Sao Trao Đổi Ngang Giá Mà Nhà Tư Bản Vẫn Thu Được Giá Trị Thặng Dư

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant khổng lồ Be Rachel Hollis

Bạn đang xem: Tại sao trao đổi ngang giá mà nhà tư bản vẫn thu được giá trị thặng dư

*

*

*

Boundaries Updated and Expanded Edition: When lớn Say Yes, How khổng lồ Say No khổng lồ Take Control of Your Life Henry Cloud

Xem thêm: Ruột Thừa Là Gì? Tại Sao Đau Ruột Thừa Viêm Ruột Thừa, Vì Sao Cần Phẫu Thuật Ngay

*

*

Self-Help for the Helpless: A Beginner's Guide to Personal Development, Understanding Self-care, and Becoming Your Authentic Self Shelley Wilson
A body toàn thân to Love: Cultivate Community, toàn thân Positivity, & Self-Love in the Age of Social truyền thông Angelina Caruso

đáp án môn tài chính chính trị

1. HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀNKHOA khiếp TẾCÂU HỎI ÔN TẬPMÔN kinh TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊ NIN (75 tiết)1. Hàng hoá là gì? so sánh hai thuộc tính của sản phẩm hoá và giải thích tại sao hànghóa lại có hai nằm trong tính? Việc nắm rõ lý luận về sản phẩm & hàng hóa có ý nghĩa sâu sắc gì so với nhậnthức và trong thực tế sản xuất sale hiện nay?2. Nghiên cứu mối quan hệ giới tính giữa lượng lao động tiêu hao (lượng giá trị) cùng với sứcsản xuất của lao cồn (năng suất lao động), C. Mác viết: “Như vậy là đại lượng giá trịcủa một hàng hóa đổi khác theo phần trăm thuận cùng với lượng lao động mô tả trong sản phẩm hóađó và theo tỷ lệ nghịch với sức cung cấp của lao đụng đó”.C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, tập 23, Nxb CTQG, Hà Nội, 1993, tr.69.Hãy phân tích vấn đề trên và nêu chân thành và ý nghĩa của việc phân tích vấn đề này đốivới quy trình sản xuất, sale trong nền kinh tế thị trường triết lý xã hội chủnghĩa ở việt nam hiện nay.3. So với nguồn gốc, bản chất và các chức năng của tiền tệ trong nền gớm tếhàng hóa.4. Trình diễn nội dung, yêu ước và tác dụng của quy mức sử dụng giá trị vào nền tởm tếhàng hoá. Việc nhận thức và áp dụng quy hình thức giá trị trong trong thực tiễn sản xuất khiếp doanhở nước ta như thế nào?5. Trình diễn mâu thuẫn trong phương pháp thức phổ biến của tư phiên bản và lý giải tại saotrao đổi ngang giá mà lại nhà tư bạn dạng vẫn thu giá tốt trị thặng dư?6. Hãy thông sang một ví dụ để trình diễn cách làm tăng giá trị của phòng tư bản; từ đórút ra quan niệm về thời hạn lao đụng tất yếu, thời gian lao đụng thặng dư, ngày laođộng với định nghĩa không thiếu về bốn bản.7. Lý do nói “sản xuất ngày càng các giá trị thặng dư mang đến nhà tư bạn dạng bằng cáchkhông ngừng mở rộng sản xuất, đổi mới kỹ thuật” là quy luật kinh tế cơ bạn dạng và tốt đốicủa chủ nghĩa bốn bản?8. Phân tích bản chất và các hiệ tượng cơ bản của chi phí công; nguyên nhân nói hình thứccủa chi phí công sẽ xuyên tạc bản chất của chi phí công?9. Phân tích thực ra của tích luỹ tư bạn dạng và đông đảo hệ quả tất yếu ớt của tích lũy tưbản.1